Koude­winning uit diepe meren, de toekomst?


24 maart 2011

De gemeente Amsterdam heeft onlangs een rapport uitgebracht over stadskoude. Bij stadskoude wordt koude onttrokken aan diepe meren om gebouwen te koelen. Deze methode kan een grote daling in de CO2-uitstoot opleveren. De Partij voor de Dieren is voorzichtig enthousiast over de ontwikkeling, maar vindt dat de ecologie van het water waaruit de koude wordt gewonnen er nooit onder mag lijden.

Stadskoude is de term voor koudewinning uit diepe meren. Aan de diepste laag van het meer wordt koud water onttrokken en via een pijpleiding naar het te koelen gebouw getransporteerd. Het water raakt zijn lage temperatuur kwijt aan het gebouw, waarna het in warmere toestand weer terugkeert in het meer.

In het rapport ‘Stadskoude is hot’ worden de voor- en nadelen van koudewinning uiteengezet. Het rapport is alleen bedoeld om te informeren, onder andere over de lopende stadskoudeprojecten, in de Ouderkerkerplas en Nieuwe Meer. Een standpunt wordt door de gemeente nog niet ingenomen. Wel spreekt de gemeente Amsterdam er de wens in uit om meer gebruik te maken van stadskoude. Ten opzichte van reguliere airconditioning kan de CO2-uitstoot namelijk met 70 tot 75% worden teruggebracht.

Het water van een diep meer bestaat uit meerdere lagen, met verschillende eigenschappen. De planten en dieren die in het water leven hebben allemaal hun eigen behoeften die passen bij bepaalde lagen in het meer. Soms is ook een spronglaag in het meer aanwezig, een laag waar warmer en kouder water van elkaar worden gescheiden. Door koud water aan een meer te onttrekken en warm water toe te voegen, kan uitwisseling tussen verschillende waterlagen ontstaan, waardoor de ecologie wordt verstoord. Een verstoorde ecologie kan onder meer vissensterfte en algengroei opleveren.

De Partij voor de Dieren heeft in de commissievergadering Bouwen, Wonen en Klimaat het college aangespoord om bij de verdere ontwikkeling van stadskoude zoveel mogelijk de regie in eigen hand te houden. Controle op de ecologie door een onafhankelijke partij zou volgens de PvdD een goede manier kunnen zijn om de kwaliteit van de ecologie te waarborgen. Alleen bij een goed beheer en alleen als de ecologie van de meren er niet onder lijdt, zien wij stadskoude als een goede oplossing voor de groeiende koudevraag

[plugin news default "energie"]


Gerelateerd nieuws

Help Amsterdam duurzaam te worden!

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat werd woensdag onder meer gesproken over het duurzaamhei...

Lees verder

Fame zet reptielen in als graadmeter voor stoerheid

Vandaag daagt cd- en dvd-winkel Fame fans van Jackass uit om naar de dvd-release van de nieuwste Jackass-film te komen en daa...

Lees verder