Amsterdam komt met voed­sel­visie


18 maart 2011

Amsterdam gaat zich inzetten voor duurzame voedselproductie in de stad. De gemeenteraad stemde gisterenmiddag in met een motie van de Partij voor de Dieren, waarin aan het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om een Voedselvisie te ontwikkelen. Hierin zal worden beschreven hoe onbenutte grond en gebouwen in de stad kunnen worden getransformeerd tot duurzame stadskwekerijen.

Amsterdam kent een groot oppervlak aan onbenutte ruimte, zoals braakliggende terreinen en leegstaande kantoorpanden - ruimte die volgende de Partij voor de Dieren veel mogelijkheden biedt voor het verbouwen van groenten en fruit. Als voedsel in de stad wordt geproduceerd waar het ook wordt opgegeten, hoeft het niet te worden aangevoerd vanuit veraf gelegen landen of grote glastuinbouwbedrijven elders in het land. Zo brengt de stad het aantal transportkilometers van voedsel - en dus de uitstoot van CO2 – aanzienlijk terug.

Voedsel uit de regio wordt een steeds belangrijker thema. De vraag naar voedsel en daarmee ook de vraag naar de productie en het transport van voedsel, zullen de komende jaren flink toenemen. De druk die voedsel uitoefent op de leefomgeving wordt hierdoor steeds groter. Gemiddeld legt een Nederlandse maaltijd ruim 30.000 km af voordat deze op ons bord belandt. De stedelijke Voedselvisie moet ervoor zorgen dat dit aantal kilometers afneemt en dat lokale onbenutte ruimte een nieuwe functie krijgt. De Voedselvisie wordt ontwikkeld in samenspraak met ondernemers zoals boeren en het Food Center Amsterdam en burgerinitiatieven.

[plugin news default "voedsel"]

[plugin vragen null "voedsel"]

[plugin moties null "voedsel"]

[plugin initiatieven null "voedsel"]


Gerelateerd nieuws

Benefiet avond voor de Paardenopvang

Afgelopen woensdagavond heeft de benefiet avond van de Paardenopvang gezorgd dat er nu totaal €30.000 van de benodigde €40.00...

Lees verder

Help Amsterdam duurzaam te worden!

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat werd woensdag onder meer gesproken over het duurzaamhei...

Lees verder