Groot draagvlak in Amster­damse gemeen­teraad voor inzet op proef­dier­vrije innovatie


10 maart 2021

Op initiatief van de Partij voor de Dieren dienen vandaag tien politieke partijen samen een motie in om als gemeente de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden te stimuleren in Amsterdam. Raadslid Anke Bakker: “In dit brede draagvlak zie ik een grote kans om verder samen te werken aan een proefdiervrij Amsterdam. En dat is hard nodig met naar schatting minstens 75.600 dieren per jaar die in Amsterdam op een of andere manier als proefdier doodgaan.”

Eerder diende de fractie al een discussienota in over proefdieren in Amsterdam. Hieruit werd duidelijk dat openheid van zaken ontbreekt vanuit instellingen die dierproeven uitvoeren. Ook worden dierproeven vaak onnodig herhaald en is er veel sprake van een ‘overschot’ aan gefokte proefdieren. Daarnaast bleek dat er nog onvoldoende beschikbare alternatieven zijn. Er moet meer worden geïnvesteerd in innovatieve proefdiervrije onderzoeksmethoden om tot een afname te komen van het aantal dierproeven en proefdieren

Proefdiervrij onderzoek
Nu komt het college met een economisch herstel- en investeringsplan waarin onder meer wordt ingezet op de versterking van de Life Sciences & Health sector van Amsterdam. Het voorstel van de tien partijen is om hierin nadrukkelijk in te zetten op het stimuleren van de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden. Een uitgangspunt dat hopelijk leidt tot de vervanging van dierproeven.

Meer weten over de discussienota? Lees:
Voordracht 'Discussienota 'Proefdieren in Amsterdam'
Discussienota
Bijlage discussienota

Lees ook:
Amsterdam is hoofdstad proefdierengebruik

Partij voor de Dieren wil discussie over Amsterdam als grootverbruiker van proefdieren


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Boom moet weg voor bredere stoep Artis

Een beeldbepalende boom uit de Hoofdbomenstructuur moet wijken voor een ruimere entree van Artis. Buurtbewoner Bo Jellema en ...

Lees verder

‘Nee, burgemeester: Amsterdam wil mínder festivals’

Hoe moet Amsterdam omgaan met het beperkte groen in de stad? Wat Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) betreft, houdt h...

Lees verder