Problemen met damherten eenvoudig te voorkomen


16 februari 2011

Damherten die plotseling de weg oversteken, geparkeerde auto’s in Zandvoort beschadigen of tuintjes en bloembollenvelden plunderen zijn verleden tijd. Daarvoor moeten enkele voor de hand liggende maatregelen worden genomen. Het doodschieten van de dieren, wat de provincie wil, is daarom te gek voor woorden, vindt de Partij voor de Dieren.

De fracties van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Amsterdam en in de Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland wijzen de oplossingen aan: zorg voor goede hekken en maak intreedplaatsen voor de ‘loslopende’ herten.

HiatenHet hek langs de Amsterdamse Waterleidingduinen vertoont hiaten. Op een aantal plaatsen is er duinvorming direct naast het recente 2,4 meter hoge hek. Een hert springt daar gemakkelijk over het hek de openbare weg op. De oplossing is eenvoudig: plaats het hek op voldoende afstand van het duin en als dat niet kan, graaf dan het duin zover af dat er voldoende afstand is tot het hek.

Waar het hek niet doorloopt, bijvoorbeeld bij publieksingangen van het terrein, kan een wildrooster of ‘draaideur-hek’ voorkomen dat de herten het terrein verlaten.

Bovendien zijn nog grote stukken van het terrein niet deugdelijk omheind, vooral langs het zuidelijk deel van de AWD. Gebrek aan medewerking in het verleden van de betreffende gemeente is daarvan de voornaamste reden.

IntreedplaatsenRegelmatig worden herten langs de weg gezien die min of meer in paniek een plek zoeken waar zij het AWD-terrein in kunnen. Het efficiënte hek werkt daar de herten en de verkeersveiligheid tegen. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat de dieren het afgeschermde terrein in kunnen via intreedplaatsen.

Met intreedplaatsen kunnen de herten vanaf de openbare weg wel het omheinde gebied in, maar er niet uit. De meest simpele intreedplaats bestaat uit een ‘opstap’ aan de buitenkant (de kant van de openbare weg) van het hek. Als zo’n opstap aan de binnenkant ontbreekt, is alleen het intreden in het gebied mogelijk. (zie illustratie)

De Partij voor de Dieren vermoedt dat een aantal – en misschien wel de meeste – van de damherten die nog op de Zandvoortselaan tussen Heemstede en Zandvoort worden gesignaleerd, niet uit de Amsterdamse Waterleidingduinen komen. Er is immers een open verbinding tussen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Waterleidingduinen. Via intreedplaatsen kunnen deze dieren het veilige AWD-terrein bereiken.

[plugin news default "damherten"]

[plugin vragen null "damherten"]

[plugin moties null "damherten"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Minder OZB voor geisoleerde huizen

Als het aan de Partij voor de Dieren Amsterdam ligt, krijgen eigenaren van energiezuinige woningen binnenkort een korting op ...

Lees verder

Groene daken in Amsterdam weer een stuk dichterbij

Amsterdam past het welstandskader zodanig aan dat bij grootstedelijke projecten altijd toestemming zal worden verleend voor d...

Lees verder