Groen in Sluis­buurt beter beschermd


29 november 2018

De voltallige gemeenteraad heeft zich achter een voorstel van de Partij voor de Dieren geschaard over het uitbreiden van de Hoofdgroenstructuur in de Sluisbuurt. In de nieuwe wijk Sluisbuurt hebben verschillende delen van het gebied de bestemming groen gekregen, maar alleen de westzijde heeft de status Hoofdgroenstructuur gekregen. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa heeft zich ervoor ingezet om ook de noord- en de zuidzijde deel uit laten maken van de Hoofgroenstructuur.

Op dit moment is de Sluisbuurt nog een stuk braakliggend stuk land. Dankzij een motie van de PvdD volgt een onderzoek naar de mogelijkheden om meer groen, zoals de gebieden aan de noord- en zuidzijde van de Sluisbuurt, ook de status Hoofdgroenstructuur te geven. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa: “Het is belangrijk dat de Hoofdgroenstructuur wordt uitgebreid en versterkt, ook in nieuwe wijken als de Sluisbuurt. De Partij voor de Dieren zal hier de komende jaren op blijven inzetten.”

In Amsterdam heeft een aanzienlijk gedeelte van het groen, waaronder parken, volkstuinen, plantsoenen, weidegebied en bos, de beschermstatus Hoofdgroenstructuur. Oorspronkelijk is de Hoofdgroenstructuur in het leven geroepen om groen te behouden voor de Amsterdammers voor recreatieve doeleinden. De Partij voor de Dieren is van mening dat stadsgroen veel meer functies heeft voor de stad, zoals het bijdragen aan gezondheid, schone lucht en verkoeling. Daarom is bescherming en versterking van de Hoofdgroenstructuur van groot belang.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Gemeente stopt communicatie ‘ongedierte bestrijding’

Bij de bespreking van een plan tegen overlast van ratten hield raadslid Anke Bakker een pleidooi voor diervriendelijkere comm...

Lees verder

Nog altijd niet opgelost: zwerfafval in Amsterdam

Een van de grote ergernissen van Amsterdammers is zwerfafval op straat. Helaas worden er nog vaak verpakkingen, blikjes en ta...

Lees verder