Geslaagde film­ver­toning Amsterdam Wildlife


12 april 2016

Op donderdagavond 7 april verzamelden zich zo’n 120 Partij voor de Dierenleden in de Stopera voor een filmvertoning van Amsterdam Wildlife. In deze film zijn indrukwekkende opnames te zien van allerlei diersoorten die zich hebben gevestigd in de stad.

De gemeenteraadsfractie en de werkgroep van de Partij voor de Dieren in Amsterdam organiseerden samen de filmvertoning in de filmzaal in de Stopera. Voorafgaand aan de film gaf raadslid Johnas van Lammeren een presentatie over het werk van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Amsterdam. Daarna werd de film Amsterdam Wildlife getoond, waarin stadsecoloog Martin Melchers en presentatrice Merel Westrik dieren in beeld brachten die zich op de meest opmerkelijke manieren aanpassen aan het leven in de stad.

Drukte in de filmzaal!

Duo-raadslid en werkgroepcoördinator Joyce van Heijningen leidt de film in en vertelt over de activiteiten van de werkgroep.

Raadslid Johnas van Lammeren vertelt over zijn werk in de gemeenteraad van Amsterdam.