Geluids­schermen vogel­vrien­delijk


14 juli 2011
Na de Bee-friendly-motie riep de Partij voor de Dieren vandaag ook op om de stad bird friendly (vogelvriendelijk) te maken. In haar nieuwe motie riep ze de gemeenteraadsleden op om de nieuw te bouwen transparante geluidsschermen aan de A10-Oost te voorzien van vogelmarkeringen om vogels zo goed mogelijk te behoeden voor aanvaringen tegen het glas.

De raad heeft in de laatste raadsvergadering voorafgaand aan het zomerreces het welstandskader voor de A10-Oost vastgelegd. Het welstandskader bevat criteria voor de toetsing van bouwaanvragen; in dit geval de weguitbreiding op onder andere de A10-Oost. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de weguitbreiding, heeft voor de weguitbreiding een ambitiedocument (esthetisch programma van eisen) opgesteld. In dit ambitiedocument wordt de keuze voor een transparante identiteit van de weguitbreiding verwoord en wordt er nader ingegaan op de kunstwerken en overige bouwwerken zoals geluidsschermen.

Transparante geluidsschermen of keerwanden zijn gevaarlijk voor vogels. Vogels kunnen transparant glas in hun vlucht niet waarnemen en vliegen zich te pletter, met name wanneer de suggestie van een doorgang wordt gewekt. Glasmarkering kan het aantal vogelslachtoffers met 80% terugbrengen. Vogelbescherming adviseert dan ook om bij alle permanente transparante constructies glasmarkering toe te passen om ongelukken met vogels te voorkomen. Hoewel in de ambitiedocument wel is aangegeven dat er met vogels rekening wordt gehouden, komt dit in het welstandskader niet goed naar voren. Daarom heeft de Partij voor de Dieren een amendement ingediend dat ervoor zorgt dat vogelvriendelijke eisen in het welstandskader worden opgenomen. Gelukkig is het amendement met algemene stemmen aanvaard.

[plugin news default "vogels"]

[plugin vragen null "vogels"]

[plugin moties null "vogels"]

[plugin initiatieven null "vogels"]


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Fort Benoorden

Het Fort Benoorden, onderdeel van de stelling van Amsterdam, verkeert in slechte staat van onderhoud. Daarom wil het recreati...

Lees verder

PvdD: geen circussen met wilde dieren

Persbericht De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Dierenwelzijn Eric...

Lees verder