Fort Benoorden


14 juli 2011

Het Fort Benoorden, onderdeel van de stelling van Amsterdam, verkeert in slechte staat van onderhoud. Daarom wil het recreatieschap Spaarnwoude het fort graag opknappen. Het recreatieschap, dat al een paar jaar zijn vermogen ziet afnemen, is op zoek gegaan naar een manier om dit plan te financieren. Het recreatieschap wil de kosten van het opknappen halen uit de verkoop van het natuurgebied. De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens.

Het is de Partij voor de Dieren daarnaast ook onduidelijk waarom er zo’n haast is om het Fort nu op te knappen. Natuurlijk vindt de Partij voor de Dieren de cultuurhistorische waarde van het Fort belangrijk, maar het Fort is een robuust gebouw dat al jaren aan het vervallen is en nog jaren in deze staat kan blijven staan. De vraag is waarom in deze tijden van bezuinigingen het natuurgebied rondom het Fort verkocht moet worden aan een projectontwikkelaar, die er een bungalowpark wil plaatsen met als positief effect dat het Fort opgeknapt wordt, maar met als grote keerzijde dat er een grotere verkeersstroom het gebied in komt en dat de ecologische gevolgen nog niet duidelijk zijn. Volgens de Partij voor de Dieren is dit een onwenselijke aanpak.

Na een niet openbare procedure (conform VROM), is er in 2009 gekozen voor projectontwikkelaar ESBI. Deze heeft een exclusief recht op planontwikkeling verworven. ESBI heeft nagenoeg aan alle punten van het Programma van Eisen (PvE) voldaan. Nu blijkt echter dat de ecologische aspecten van het plan nog in aan een natuurtoets onderworpen moeten worden en dat deze toets pas in 2012 zal worden uitgevoerd. Vanwege dit zwaarwegende punt heeft de Partij voor de Dieren afgelopen raadsvergadering aan de wethouder gevraagd om niet met het plan in te stemmen. Hierop heeft de wethouder aangegeven niet in te zullen stemmen totdat er een positieve uitkomst van de natuurtoets is.

[plugin news default "benoorden"]

[plugin vragen gemeente "benoorden"]

[plugin moties gemeente "benoorden"]

Gerelateerd nieuws

PvdD wil einde gratis draagtasjes

Persbericht Ruim 32 miljoen plastic tassen worden er elke maand in Amsterdam weggegooid, dat zij er 41 per Amsterdammer per ...

Lees verder

Geluidsschermen vogelvriendelijk

Na de Bee-friendly-motie riep de Partij voor de Dieren vandaag ook op om de stad bird friendly (vogelvriendelijk) te make...

Lees verder