PvdD: geen circussen met wilde dieren


25 juli 2011

Persbericht

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Dierenwelzijn Eric van der Burg (VVD) over de mogelijke komst van Circus Herman Renz. De reden hiervoor is dat Circus Herman Renz in zijn shows wilde dieren gebruikt, zoals leeuwen en tijgers. De Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel. De gemeente Amsterdam geeft bovendien officieel de voorkeur aan circussen zonder wilde dieren.

Het circus deed een vergunningaanvraag bij Stadsdeel Zuid om in augustus en september een circus te kunnen houden. Vorig jaar nam de Amsterdamse gemeenteraad een door de Partij voor de Dieren ingediende motie aan die via een voorkeursbeleid moet verhinderen dat circussen met wilde dieren een vergunning krijgen om een circus te houden. De motie werd gesteund door PvdA, D66, GroenLinks, SP en Red Amsterdam.

De Partij voor de Dieren spant zich al langere tijd in om circussen met wilde dieren te weren. ‘Een circus dat wilde dieren gebruikt is gewoonweg niet meer van deze tijd’, aldus fractievoorzitter Johnas van Lammeren. Uit onderzoek van Wageningen UR in opdracht van het ministerie van LNV blijkt dat het welzijn van dieren in circussen ernstig wordt aangetast. In Oostenrijk en recentlijk ook in Engeland is daarom al een nationaal verbod van kracht op circussen met wilde dieren.

Ook in Nederland gaan er meer en meer geluiden op dat wilde dieren niet in het circus thuis horen. Dat blijkt onder meer uit het samenwerkingsverband Wilde Dieren de Tent Uit. Van Lammeren: ‘De gemeenteraad heeft zich duidelijk tegen het gebruik van wilde dieren in het circus uitgesproken. De verantwoordelijkheid voor het verlenen van een vergunning ligt echter bij Stadsdeel Zuid en dat is dan ook het orgaan waar de werkgroep van de Partij voor de Dieren Amsterdam een bezwaarschrift zal indienen. Wij hopen dat het stadsdeel de hopeloos achterhaalde praktijk van het circus met wilde dieren niet zal belonen met een vergunning.’

Vroege Vogels, 26 juli 2011, "Geen circussen met wilde dieren"
Het Parool ,26 juli 2011, "Geef Circus Renz geen vergunning voor Zuid"

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

[plugin moties null "circus"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Geluidsschermen vogelvriendelijk

Na de Bee-friendly-motie riep de Partij voor de Dieren vandaag ook op om de stad bird friendly (vogelvriendelijk) te make...

Lees verder

Veel schriftelijke vragen van Johnas van Lammeren

In het Parool verschijnt traditiegetrouw ieder jaar een overzicht van raadsleden die de meeste schriftelijke vragen stellen. ...

Lees verder