Geen finan­ciering Amsterdams belas­tinggeld voor Dakota-pijp­leiding


13 maart 2017

De gemeente Amsterdam moet overstappen naar een eerlijke en duurzame bank. De Partij voor de Dieren verzoekt daar vandaag toe in een initiatiefvoorstel. Door de geldscheppende functie van banken kan elke euro 25 keer duurzaam worden geïnvesteerd. Terwijl de gemeente zich inzet voor een toekomstbestendige stad, investeert huisbankier ING nu in zaken die de leefbaarheid van de aarde ernstig bedreigen.

“Door te bankieren bij ING wordt het geld van de Amsterdammer geïnvesteerd in olie, kolen, en de bio-industrie”, aldus Partij voor de Dieren fractievoorzitter Johnas van Lammeren. “ING kwam onlangs nog in opspraak vanwege het financieren van een zeer omstreden pijpleiding dwars door het grondgebied van een indianenstam in de Verenigde Staten. ABN Amro heeft zich al uit dit project teruggetrokken.”

Eerder werd al een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om over te stappen naar een eerlijke en duurzame huisbankier. Na onderzoek van het college bleek dit helaas onmogelijk vanwege de omvang van het Amsterdamse betalingsverkeer. De PvdD roept nu op om te onderzoeken of er in elk geval een deel van het vermogen kan worden ondergebracht bij een duurzame bank. Hierbij moet worden gekeken naar de drie banken die uitsluitend voldoendes scoren op de Eerlijke Bankwijzer, een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die het investeringsbeleid van banken onderzoeken.

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag 2016

In het jaar 2016 is Amsterdam dankzij de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Amsterdam weer een stukje groen...

Lees verder

Stadsbestuur Amsterdam tegen tentoonstellen roofvogels en uilen

Het stadsbestuur van Amsterdam is tegen het gebruik van roofvogels en uilen bij evenementen in Amsterdam. Dit is te lezen in ...

Lees verder