Geef natuur de ruimte in het Amster­damse Bos


11 januari 2012

Vandaag werd in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat het Bosplan besproken, het plan dat de door het college gewenste ontwikkeling van het Amsterdamse Bos van 2012 – 2016 vastlegt. De Partij voor de Dieren heeft vandaag de ambities die in dit plan worden weergegeven ter discussie gesteld.

Het bosplan is een veelomvattend en mooi vormgegeven plan. Op aandringen van de Partij voor de Dieren is hier ook specifiek aandacht voor het probleem van de vissensterfte in opgenomen. De algehele strekking van het plan is dat het bos meer ruimte voor activiteiten moet gaan bieden en dat er vraaggerichter gewerkt zal worden. Wat de Partij voor de Dieren betreft is meer ambitie op de punten dieren, natuur en milieu noodzakelijk.

In het plan wordt aangegeven dat het bos een aantal Natuurzones moet inleveren voor Activiteitenzones. Ook komt er een stukje Natuurzone bij, in de vorm van het Schinkelbos. Netto verliest het bos echter een aanzienlijk oppervlak aan Natuurzone. De Partij voor de Dieren wil niet dat het bos oppervlakken Natuurzone inlevert voor activiteiten.

Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren het opmerkelijk dat parkeren in het Amsterdamse bos nog steeds gratis is en dat er zelfs naar meer parkeermogelijkheid wordt gezocht. Het openbaar vervoer sluit volgens het plan niet goed aan en het parkeren is slecht geregeld. De Partij voor de Dieren denkt dat door het openbaar vervoer goed in te richten de behoefte aan parkeren in het bos af zal nemen.

Het bos wordt in het plan expliciet opgeworpen als groene long van Amsterdam met een luchtzuiverende functie. De gemeente zou dan ook moeten faciliteren dat het bos op een duurzame manier bezocht wordt en daar hoort het ontmoedigen van bezoek per auto bij.

Het plan werd de commissie ter bespreking voorgelegd, waarbij ook de VVD, PvdA, SP en Red Amsterdam de wethouder kritische vragen stelden. Hierop heeft wethouder Ossel besloten het onderwerp terug te laten komen in de commissie, voordat het wordt vastgesteld.

[plugin news default "parken"]

[plugin vragen null "parken"]

[plugin moties null "parken"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Wilde dieren in het circus

Nadat de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam een brief had gestuurd aan de sponsoren van het Koninklijk Theater Ca...

Lees verder

Amsterdamse zwerfreptielen in nood

Zwerfreptielen in Amsterdam en omstreken kunnen nog maar moeilijk onderdak krijgen in reptielenopvangcentra. In de Metro van ...

Lees verder