Er moet een einde komen aan geluids­overlast te water


30 juni 2011

Overlast te water is de laatste jaren een groeiend probleem aan het worden in Amsterdam. De Partij voor de Dieren Amsterdam (PvdD) vindt dat er een verbod moet komen op elektrisch versterkt geluid op boten om geluidsoverlast tegen te gaan.

Het veroorzaken van geluidsoverlast door harde muziek kan de bootbezitter een boete van €90,- opleveren. Bovendien kunnen burgers klachten melden bij het meldpunt overlast te water. “Desondanks deze genomen maatregelen, vermindert de overlast door versterkt muziek niet. Ik heb van veel burgers vernomen dat ze gek worden van het gedreun. Zeker met warm weer hebben de mensen die aan het water wonen de gehele dag geluidsoverlast” aldus Johnas van Lammeren (fractievoorzitter Partij voor de Dieren).

“We willen dat er een verbod komt op elektrisch versterkt geluid op boten, omdat we menen dat aanwezigheid van elektrisch versterkte muziek voor veel mensen zeer verstorend werkt.”

Overigens is de PvdD tegen betutteling. Deze avond nog zal het initiatiefvoorstel van PvdD en D66 dat voor vrijere openings- en sluitingstijden in de horeca vraagt, in de commissie worden besproken. Johnas: “In de openbare ruimte moeten we meer rekening met elkaar houden. Er bestaan geen geluidsnormen voor muziek op het water, daarom vinden we dat we de bootbewoners tegen dit overlast moeten beschermen via een verbod. Geluidsoverlast van de horeca is echter afkomstig van de bezoekers die bij sluitingtijd tegelijk tijdig de kroeg/disco verlaten. Voor binnenin de tent gelden hoge geluidsnormen, die ervoor zorgen dat de omwonenden geen last hebben van de muziek. Het verruimen van de horecatijden zal er daarom voor zorgen dat de uitstroom van mensen geleidelijk verloopt waardoor overlast vermindert. Bovendien zullen de horecagelegenheden met ruimere tijden verspreid zijn over de hele stad wat ook zorgt dat de overlast minder is. Deze oplossingen zijn er niet voor bootbewoners en die zijn gebaat bij een verbod op elektrisch versterkt geluid te water.”Volgende week zal het initiatief voorstel tijdens de Gemeenteraad worden behandeld.

[plugin news default "boot"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Raadsleden positief over initiatiefvoorstel duurzaamheidslening

Op 29 juni werd in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren behandeld, met d...

Lees verder

Vlees- en visloze dag in kantine gemeentehuis garant gesteld door vragen van PvdD

Na het stellen van schriftelijke vragen is de vlees- en visloze dag in de kantine van het Gemeentehuis in Amsterdam veilig ge...

Lees verder