Raads­leden positief over initi­a­tief­voorstel duur­zaam­heids­lening


28 juni 2011

Op 29 juni werd in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren behandeld, met de titel ‘Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers’. Het is een voorstel dat pleit voor de invoering van een duurzaamheidslening in Amsterdam. Met een duurzaamheidslening kunnen mensen tegen een lage rente geld lenen van de gemeente dat wordt besteed aan de verduurzaming van de woning. Bijvoorbeeld om een nieuwe CV-ketel te installeren, enkel glas te vervangen duur dubbel HR++ glas, of spouwmuren te laten isoleren.

De Partij voor de Dieren wil via de duurzaamheidslening een impuls geven aan energiebesparing in bestaande Amsterdamse woningen, met name woningen die zijn gebouwd voor de tachtiger jaren. 76% van de koopwoningen en woningen die particulier worden verhuurd is gebouwd voor 1976. In deze woningen komt het nog regelmatig voor dat (spouw)muren ongeïsoleerd zijn, gebruik is gemaakt van enkel glas, en dat er nog oude CV-ketels of gaskachels aanwezig zijn. Deze aspecten zorgen voor een onnodig hoog energieverbruik.

Met de duurzaamheidslening kunnen naast isolerende maatregelen ook duurzame energieopwekkers worden gefinancierd, zoals zonnepanelen en zonneboilers. Ze vragen vaak eenmalig een hoge investering, maar leveren een hoge milieuwinst op.

Voor de bewoner betekenen een goede isolatie en eventueel gebruik van duurzame energieopwekkers meer wooncomfort en een honderden euro’s lagere energierekening. Voor het milieu betekent een goede isolatie een 66% lagere uitstoot van broeikasgassen. Ook ondernemers, met name installateurs en aannemers profiteren van verduurzaming van woningen (in Amsterdam is onlangs zelfs een duurzaam aannemersbedrijf opgericht). Zo levert de duurzaamheidslening een drievoudig voordeel op.

De Partij voor de Dieren ontving veel positieve reacties op het voorstel. Het zal na verdere behandeling door het college nogmaals worden besproken in de commissie, waarna de gemeenteraad erover zal stemmen.

Ongeveer veertig gemeenten in Nederland bieden een duurzaamheidslening aan.

[plugin news default "duurzaam"]

[plugin vragen null "duurzaam"]

[plugin moties null "duurzaam"]

[plugin initiatieven null "duurzaam"]

Gerelateerd nieuws

Paardenopvang gered met nieuw onderkomen

Persbericht Stichting Paardenopvang Amsterdam Stichting Paardenopvang Amsterdam (SPA) is van de ondergang gered. Stadsdeel N...

Lees verder

Er moet een einde komen aan geluidsoverlast te water

Overlast te water is de laatste jaren een groeiend probleem aan het worden in Amsterdam. De Partij voor de Dieren Amsterdam (...

Lees verder