Elek­trisch fietsen opgenomen in fiets­beleid


4 januari 2013

De gemeente Amsterdam gaat de komende jaren aandacht besteden aan de elektrische fiets. Hiervoor zorgde de Partij voor de Dieren bij het vaststellen van het Meerjarenplan Fiets.

De elektrische fiets (e-fiets) heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen in Nederland. Op middellange afstanden biedt de e-fiets een uitkomst voor diegenen die twijfelen tussen de fiets en de scooter of auto. Opgeladen met groene stroom is de e-fiets een milieuvriendelijk vervoersmiddel en bovendien gezond omdat de fietser zelf ook nog moet trappen.

De Partij voor de Dieren steunt initiatieven die de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Amsterdammers ten goede komen. Daarom vroeg onze fractie via een motie aan het college om de komende jaren elektrisch fietsen te stimuleren. Dit kan door in ruimtelijke plannen goed na te denken over de behoeften van de e-fietser. Te denken valt bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van lockers waarin de fietsaccu kan worden opgeladen.

Onlangs installeerde De Gezonde Stad nog oplaadpunten voor e-fietsen en e-scooters bij alle elf Amsterdamse vestigingen van de biologische supermarkt Ekoplaza. De Partij voor de Dieren juicht dit initiatief van harte toe en hoopt dat meer ondernemers dit voorbeeld zullen volgen.

[plugin news default "fiets"]

[plugin vragen null "fiets"]

[plugin moties null "fiets"]

Gerelateerd nieuws

Dierenwelzijn geen ondergeschoven kindje in algemene subsidieverordening

Dierenwelzijn heeft na inspanningen van de Partij voor de Dieren een duidelijke plaats gekregen in de Algemene Subsidieverord...

Lees verder

Groen moet beter beschermd worden

Het groen in en om de stad moet veel beter worden beschermd tegen bouw. Dat heeft de Partij voor de Dieren naar voren gebrach...

Lees verder