Dieren­welzijn geen onder­ge­schoven kindje in algemene subsi­die­ver­or­dening


3 januari 2013

Dierenwelzijn heeft na inspanningen van de Partij voor de Dieren een duidelijke plaats gekregen in de Algemene Subsidieverordening van Amsterdam. In de nieuwe subsidieverordening, die sinds 1 januari 2013 voor de hele stad geldt, was het onderwerp dierenwelzijn aanvankelijk geheel afwezig. De Partij voor de Dieren vindt het van belang dat voor een ieder duidelijk is dat dierenwelzijn dient te worden gegarandeerd in elke activiteit waarbij dieren zijn betrokken en waar subsidiegeld aan wordt besteed.

In de Algemene Subsidieverordening Amsterdam staan alle voorwaarden en spelregels waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidieverlening. De verordening is van toepassing op subsidies voor activiteiten op de beleidsterreinen die in de begroting zijn opgenomen. De Partij voor de Dieren merkte op dat dierenwelzijn in de lange lijst van beleidsterreinen ontbrak en diende een amendement in om het beleidsterrein dierenwelzijn toe te voegen. Dit amendement werd aangenomen.

Omdat soms in activiteiten gebruik wordt gemaakt van dieren en dieren specifieke behoeftes hebben, en de juiste verzorging nodig hebben, vroeg de Partij voor de Dieren om als verplichting in de verordening op te nemen dat de activiteiten van de subsidieontvanger niet in strijd mogen zijn met de Wet Dieren. Dit amendement kreeg eveneens een meerderheid van de stemmen.

Een doorbraak is het aannemen van een amendement over bont. Dankzij dit amendement wordt het voor het college mogelijk om te weigeren een subsidie te verlenen aan activiteiten waarvan de verkoop en/of het gebruik van bont(kragen) onderdeel is.

Dierenwelzijn is nog geen vanzelfsprekendheid in gemeentelijke stukken. De fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam is blij dat ze er samen met een meerderheid van de raad voor heeft kunnen zorgen dat dierenwelzijn in de Algemene Subsidieverordening Amsterdam geen ondergeschoven kindje meer is.

Meer over de Algemene Subsidieverordening Amsterdam.

[plugin news default "bont"]

[plugin vragen null "bont"]

[plugin moties null "bont"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Geen massale sterfte damherten in AWD

Er is geen massale sterfte onder de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Berichten hierover in media worden niet d...

Lees verder

Elektrisch fietsen opgenomen in fietsbeleid

De gemeente Amsterdam gaat de komende jaren aandacht besteden aan de elektrische fiets. Hiervoor zorgde de Partij voor de Die...

Lees verder