Eisen nodig voor lucht­kwa­liteit in Amster­damse scholen


28 januari 2015

Amsterdamse schoolkinderen moeten erop kunnen rekenen dat de binnenlucht in klaslokalen niet schadelijk is voor hun gezondheid. Daarom moet er een norm komen voor onder meer fijnstof in scholen. De binnenluchtkwaliteit is nu vaak niet in orde, en dat levert concentratieproblemen op en risico’s voor de gezondheid. Dat zegt Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam. ‘De plaats waar je je kind iedere dag verplicht bent naar toe te brengen, moet gegarandeerd vrij van gezondheidsgevaren zijn. Ik vind het schokkend dat voor binnenlucht nog geen normen bestaan.’

In het Plan Gezonde Scholen Amsterdam 2015-2018, dat morgen door de gemeenteraad wordt besproken, worden ambities vastgesteld voor het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit in bestaande scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarbij wordt ook het energiegebruik verduurzaamd. In het plan ontbreekt echter een richtlijn voor de concentraties fijnstof in klaslokalen, terwijl deze soms erg hoog kunnen zijn. De Partij voor de Dieren wil dat het college normen opstelt en metingen laat verrichten.

Johnas van Lammeren: ‘Juist in klaslokalen worden concentraties fijnstof aangetroffen die de buitenluchtnorm overschrijden. Het gaat dan om de grotere deeltjes fijnstof (PM10), die onder meer in de lucht komen door activiteiten van leerlingen, zoals het vegen van het lokaal. De Gezondheidsraad gaf al in 2010 aan het zinvol te vinden om advieswaarden op te stellen voor fijnstof, niet-infectieuze microbiologische componenten, allergenen en temperatuur in klaslokalen. In enkele landen bestaan zulke normen ook al, maar hier nog niet. Gezien de schadelijke effecten van fijnstof op de longen van kinderen vind ik dat Amsterdam alles op alles moet zetten om de aanwezigheid van fijnstof in klaslokalen tot een absoluut minimum te reduceren. Een norm kan daarbij helpen.’

Nederlandse publicaties hebben aangetoond dat kinderen die op een school zitten in de nabijheid van een snelweg, meer luchtwegklachten hebben. Scholen die liggen in Amsterdamse fijnstofzones (dicht bij snelwegen of drukke stadswegen) worden voorzien van F9-filters, die een deel van het roet buiten houden. De activiteiten van kinderen in het lokaal verhogen de fijnstofconcentraties soms aanzienlijk. In verschillende Europese landen zijn daggemiddelde PM10-concentraties in klaslokalen aangetroffen van 50-100 μg/m3. De voor buitenlucht geldende fijnstofnorm voor PM10 is 40 μg/m3 als jaargemiddelde. De norm van de Wereldgezondheidsorganisatie is 20 μg/m3.

Gerelateerd nieuws

Verslag Partij voor de Dieren Amsterdam 2014

Hieronder volgt een greep uit onze activiteiten in het jaar 2014. Voedselvisie gelanceerd Meteen aan het begin van 2014 had...

Lees verder

Volgermeerpolder: zwaar vervuild in verleden, groot probleem in toekomst

Woensdag sprak de gemeenteraad op verzoek van de Partij voor de Dieren over de sanering van de Volgermeerpolder (zie: agendap...

Lees verder