Eis ook een gifvrije toekomst!


De Partij voor de Dieren over­handigt een manifest aan de tulpen­sector

18 januari 2024

Op Nationale Tulpendag, 20 januari, overhandigden verschillende organisaties en partijen een manifest aan de tulpensector. Het manifest werd ondertekend door de Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en Volt - een ruime meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad. Daarnaast waren organisaties zoals Urgenda, de Bijenstichting en de Parkinson Vereniging ook ondertekenaars. In dit manifest vroegen wij de tulpensector een einde te maken aan gifgebruik in de tulpenteelt en het greenwashen door de sector. Tulpen Promotie Nederland nam het manifest van onze fractievoorzitter Anke Bakker in ontvangst.


Gifgebruik door de tulpensector
De tulpenteelt is in Nederland verantwoordelijk voor grootschalige milieuvervuiling door gifgebruik. Tulpen staan in de top vijf van gewassen met het hoogste gifgebruik per hectare. Daarnaast wordt er voor de sierteelt in kassen ongeveer een miljard kuub aardgas gebruikt. Dit omdat men het hele jaar door tulpen wil, ook tijdens hartje winter.

De gebruikte gifstoffen hebben een schadelijk effect op insecten en de biodiversiteit, en brengen ook gezondheidsrisico’s met zich mee voor mensen. Blootstelling aan landbouwgif wordt onder meer in verband gebracht met de ziekte van Parkinson en kanker. Pesticiden zijn er medeverantwoordelijk voor dat steeds meer mensen, ook twintigers en dertigers, Parkinson krijgen. Boeren, tuinders en omwonenden van landbouwpercelen hebben een hoger risico op Parkinson. Van volwassenen en kinderen die in de omgeving van bollenvelden wonen, blijkt dat er gifresten te vinden zijn in de urine en de haren en dat er resten blijken te zitten op de deurmat en in het huisstof.


Overhandigen van het manifest
Tijdens Nationale Tulpendag voerden wij actie tegen het gebruik van landbouwgif bij de tulpenteelt. Aan het ANP vertelde onze fractievoorzitter Anke Bakker: "Zo’n dag dat iedereen gigantische hoeveelheden tulpen kan plukken, zonder dat het eerlijke verhaal wordt verteld, daarvan zijn wij geen voorstander." Aan Arjan Smit, voorzitter van Tulpen Promotie Nederland (TPN), overhandigde Anke daarom het manifest. "Hij begreep onze bezwaren en ik vond het sympathiek dat hij het manifest wilde aannemen."

Over de overhandiging van het manifest meldde Anke daarnaast: "Het werd goed ontvangen, de sector wil zelf ook heel graag minder gif gebruiken. Ze zeggen dat ze daar ook in willen investeren en daarbij willen ze met ons samenwerken. Maar ik betwijfel eerlijk gezegd of ze daar echt volop mee bezig zijn." Anke zou het liefst zien dat de tulp wordt onttroond als nationaal symbool. "De tulpenteelt moet echt minder grootschalig en vervuilend."


Media-aandacht
Het Parool: "In gratis pluktuin op het Museumplein zegt de gemeenteraad tegen tulpentelers: minder met gif"
De Telegraaf
: "Drie uur in de kou voor een gratis bosje tulpen: 'Waar is de glühwein?'"
Trouw
, Noordhollands Dagblad: "Organisaties eisen in manifest einde aan pesticiden in tulpenteelt"
NH Nieuws
: "Partij voor de Dieren wil af van Tulpendag op Museumplein"
AT5
: "Partij voor de Dieren wil af van Tulpendag op Museumplein"
RTL Nieuws
: "Mogen we nog trots zijn op onze tulp? 'Vervuilende industrie'"
Het Parool
: "Partij voor de Dieren wil tulpen op het Museumplein verbieden: 'Reclamestunt van vervuilende industrie'"Lees hier het manifest:

Geachte Arjan Smit (Voorzitter Tulpen Promotie Nederland),

Tulpen uit Amsterdam, zo luidt het wereldberoemde lied. Ook dit jaar staat deze boodschap centraal tijdens Nationale Tulpendag. Aanstaande zaterdag 20 januari kunnen 200.000 tulpen geplukt worden op het Museumplein. Wat de organisatie echter achterwege laat is dat de tulpenteelt in Nederland verantwoordelijk is voor grootschalige milieuvervuiling door gifgebruik. De bollenteelt is in de huidige vorm dan ook niet houdbaar. Bij het telen van tulpen wordt in hoge mate gebruik gemaakt van landbouwgif, wat bewezen schadelijk is voor het milieu, de biodiversiteit en de gezondheid.

Er is overtuigend bewijs dat insecten massaal sterven in gebieden waar intensieve landbouw plaatsvindt met bestrijdingsmiddelen. En blootstelling aan landbouwgif wordt onder meer in verband gebracht met kanker en de ziekte van Parkinson. Gif wordt soms kilometers verderop teruggevonden: in tuinen, natuurgebieden, op onbespoten akkers, zelfs in babyluiers.

Wij maken ons grote zorgen over de effecten van landbouwgif en weten dat u dat ook doet. In de woorden van de sector: “Natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, de biodiversiteit staat onder druk en de bodem wordt steeds zwakker. Dit vraagt om een nieuwe teeltwijze met aandacht voor een gezonde omgeving en de juiste balans binnen het hele ecosysteem.” Ondanks deze mooie woorden van de sector neemt het gifgebruik in de sector nog maar nauwelijks af.Tulpen staan in de top vijf van gewassen met het hoogste gifgebruik per hectare. Ook gaat 8 procent van het totaal aan pesticiden voor landbouwgewassen naar tulpenvelden.

Onze organisaties hebben twee eisen:
1. Maak de bollenteelt gifvrij.
2. Stop greenwashing door de sector.

Herman Emmink zingt in zijn beroemde lied het volgende: “Wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam.” Tulpensector, toon moed en spreek je uit. Gif is geen cadeau.

Met vriendelijke groet,

Partij voor de Dieren Amsterdam, GroenLinks Amsterdam, PvdA Amsterdam, Volt Amsterdam, SP Amsterdam, DENK Amsterdam, Urgenda NL, Caring Farmers, AARDige Buren, Decade of Action, Parkinson Vereniging, Centrum Werk Gezondheid, Caring Doctors, Pesticide Action Network Netherlands, Bijenstichting, The Pollinators, Bee Foundation NL, Tegengif, METEN=WETEN

Gerelateerd nieuws

Amsterdamse jaarwisseling: bijna 3 ton aan schade en 567 klachten bij het Partij voor de Dieren meldpunt!

Had je een kater na de jaarwisseling? Amsterdam houdt in elk geval ook een flinke kater over aan deze jaarwisseling, met een ...

Lees verder

Amsterdam zet weer stappen in de plantaardige richting

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2023 werd de Uitvoeringsagenda Voedselstrategie besproken. De centrale vraag van de v...

Lees verder