Eindelijk Amsterdams smogalarm


7 oktober 2015

Afgelopen maand is de app ‘Mijn luchtkwaliteit’ uitgekomen. Mede dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren Amsterdam is er nu ook de mogelijkheid voor Amsterdammers om een lokaal smogalarm in te stellen.

Nederland informeert zijn inwoners nauwelijks actief over luchtvervuiling, terwijl de gezondheid van risicogroepen zoals longpatiënten extra te lijden heeft onder de aanwezigheid van bijvoorbeeld fijn stof en stikstofoxiden. Juist bij stedelijke verkeersaders komen deze stoffen soms in grote hoeveelheden in de lucht voor. De Partij voor de Dieren wist de gemeenteraad er in 2014 van te overtuigen dat de gemeente zelf het initiatief moet nemen om Amsterdammers te informeren over gevaarlijke vormen van luchtvervuiling. Een motie van de Partij voor de Dieren Amsterdam is aangenomen waarin het College verzocht werd met een voorstel te komen voor invoering van een Amsterdams smogalarm.

Na onderzoek naar de invoering van een lokaal smogalarm is er vervolgens een luchtkwaliteit-app ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DCMR Milieudienst Rijnmond, RIVM, GGD Amsterdam, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en provincie Limburg. Ook het Longfonds, Milieudefensie en het IRAS-instituut van de Universiteit Utrecht hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de app. Met de app kunnen mensen de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof in de gaten houden. Bovendien kunnen mensen op basis van persoonlijke voorkeuren een waarschuwing voor luchtvervuiling instellen en ontvangen (smogalarm).

“Een goede zaak dat het eindelijk mogelijk is een lokaal smogalarm in te stellen,” zegt fractievoorzitter Johnas van Lammeren. “De Amsterdamse lucht is nog steeds ongezond, terwijl gezondheid van mensen voorop zou moeten staan. Met een smogalarm kunnen mensen nu in ieder geval hun dagindeling aanpassen tijdens periodes van smog. De gemeente moet nu verder maatregelen nemen om de Amsterdamse luchtkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld door het uitbreiden van milieuzones of het weren van vuile scooters.”

De luchtkwaliteitsapp is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is onderdeel van de website luchtmeetnet.

Gerelateerd nieuws

EU-vragen over vieze Amsterdamse lucht

Vanuit het Europees Parlement zijn vragen gesteld over de vervuilde lucht in Amsterdam. De luchtkwaliteit op de Overtoom, de ...

Lees verder

Gemeente Amsterdam buigt zich over Nota Dierenwelzijn

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft een Voorstel voor Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid ingediend waarin staat hoe he...

Lees verder