Gemeente Amsterdam buigt zich over Nota Dieren­welzijn


9 oktober 2015

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft een Voorstel voor Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid ingediend waarin staat hoe het Amsterdams college om zou moeten gaan met dieren in Amsterdam. In deze nota, die bijna 100 pagina's telt, worden alle aspecten rondom dierenwelzijn waarover de gemeente kan beslissen behandeld met bijbehorende praktische actiepunten. De Partij voor de Dieren vindt dat het tijd wordt voor één centraal, proactief dierenwelzijnsbeleid. De gemeente Amsterdam zal nu snel met een nieuwe Nota Dierenwelzijn komen.

De Nota Dierenwelzijn van de Partij voor de Dieren Amsterdam behandelt achtereenvolgens onderwerpen die te maken hebben met gezelschapsdieren, vrij levende dieren, productie- en landbouwhuisdieren, dieren bij calamiteiten en rampen en voorlichting en educatie. Hierin staat niet alleen hoe het beleid op dit moment is, maar ook in actiepunten geformuleerd wat de Partij voor de Dieren daaraan toegevoegd zou willen hebben. Het beleid dat nu vooral gericht is op het tegengaan van dierenleed zou uitgebreid moeten worden met proactief beleid om dierenwelzijn te verbeteren. Op het gebied van dierenwelzijn loopt het overheidsbeleid achter op maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Het college van B&W heeft de Partij voor de Dieren Amsterdam bedankt voor alle uitgebreide voorstellen. De gemeente Amsterdam is nu zelf ook aan de slag gegaan met een Nota Dierenwelzijn. De voorstellen van de Partij voor de Dieren sluiten deels aan bij de nota die op dit moment door de wethouder wordt opgesteld. Deze nota komt naar verwachting in november. Er zal dan nog een mogelijkheid zijn voor deskundigen om een bijdrage te leveren. Ook zal de nota van de Partij voor de Dieren bij deze behandeling betrokken worden. Naar verwachting zal er dan in 2016 een vernieuwde Amsterdamse Nota Dierenwelzijn zijn.

De laatste raadsnota dierenwelzijn dateert van 2006. Deze nota leidde tot aanbevelingen voor de stadsdelen, waardoor enkele stadsdelen hierop aanvullend beleid hebben geformuleerd. Na herindeling van de stadsdelen is een situatie ontstaan waarin sommige stadsdelen beschikken over meerdere beleidsnota’s dierenwelzijn en andere geen enkele beleidsnota hebben. De Partij voor de Dieren vindt het wenselijk dat de centrale stad een leidende en coördinerende functie gaat innemen op het gebied van dierenwelzijn.

De nota van de Partij voor de Dieren Amsterdam telt in totaal bijna 100 pagina’s en is hier te downloaden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Eindelijk Amsterdams smogalarm

Afgelopen maand is de app ‘Mijn luchtkwaliteit’ uitgekomen. Mede dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren Am...

Lees verder

Luchtkwaliteit onverminderd schadelijk voor gezondheid Amsterdammers

De luchtkwaliteit in Amsterdam was in 2014 niet op orde. Dit wordt aangetoond in het rapport Luchtverontreiniging Amsterdam 2...

Lees verder