Een wereld van moge­lijk­heden op het dak


8 maart 2011

Onlang reisde de fractie Amsterdam af naar de Maasstad om een visiebijeenkomst over groene (vegetatie)daken bij de wonen. De middag werd georganiseerd door de gemeente Rotterdam en SBR, kenniscentrum voor de bouw. Het was een leerzame middag, met niet alleen veel informatie over groene daken - al snel bleek dat er een wereld van mogelijkheden op het dak rust.

Tijdens de bijeenkomst gaf een aantal deskundigen zijn visie op groene daken. Daniel Goedbloed, projectleider groene daken van het Rotterdam Climate Initiative, legde de Rotterdamse aanpak van groen daken uit. In Rotterdam worden groene daken met name ingezet vanwege hun waterbergende kwaliteit. Er zullen in de toekomst namelijk vaker en meer piekbuien vallen. Die piekbuien kunnen in een stad moeilijk afvloeien in de bodem. Een groen dak houdt water vast, verdampt een gedeelte en voert het overige vertraagd af. Het is Rotterdams ambitie om in 2030 800.000 m2 groen dak te hebben. Tot nu toe is al zo’n 40.000 (!) m2 via subsidie aangelegd.
Prof. ir. Nico Hendriks van BDA Groep gaf een meer technische uitleg van groene daken. Hij benadrukte dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden om het nut van groene daken kwantificeerbaar te maken. Toch kan er nu al worden geconcludeerd dat groene daken een belangrijke waterbuffer kunnen zijn. Hoe mooier ze eruit zien, des te functioneler ze zijn. Wat betreft de waterberging: een groen dak met een relatief dunne onderlaag van 50mm dikte heeft al heel veel effect. Nico Hendriks benadrukte dat het voor waterberging van van belang dat een groen dak ook echt op deze functie wordt ontworpen.
Prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen gaf een bredere, inspirerende visie op een nuttig gebruik van daken in een stedelijke omgeving. Naast de voordelen van groene daken, liet hij bijvoorbeeld zien hoe daken kunnen worden gebruikt om groente in te verbouwen. Een dak is uitermate geschikt om een kas op te bouwen. De planten in de kas hebben baat bij veel licht, zon en warmte. De kas zorgt voor extra isolatie van het huis dat eronder staat en het voedsel dat erin wordt verbouwd hoeft niet van ver te worden aangevoerd, zodat er minder autokilometers hoeven worden afgelegd. Ook kan er energie opgewekt worden op daken. Niet alleen op de bekende manieren (zonne- of windenergie), maar bijvoorbeeld ook met behulp van algenbioreactoren.

Ieder dak biedt dus een wereld aan mogelijkheden. Ze moeten alleen nog benut worden.

Gerelateerd nieuws

Snacken om voedselverspilling tegen te gaan

Afgelopen zaterdag was de fractie Amsterdam aanwezig op het succesvolle event het Nachtrestaurant. Tijdens dit eenmalige even...

Lees verder

Vrijemarktdenken VVD draait hardwerkende ondernemer de nek om

Deze ingezonden brief is op 8 maart 2011 geplaatst op de online site van Wat U Zegt (Telegraaf) Kijk eens om u heen in uw bu...

Lees verder