Een eerlijk alter­natief bij over­stappen op eeuwig­du­rende erfpacht


23 februari 2017

De Amsterdamse fracties van de Partij voor de Dieren, CDA en de Partij van de Ouderen dienen vandaag een alternatief erfpachtplan in. Hiermee nemen de partijen afstand van de overstapregeling waar het stadsbestuur eerder dit jaar mee kwam. Ze vinden dat het voorstel van het college leidt tot extreem onredelijke kosten.

PvdD-raadslid Johnas van Lammeren hoopt met het initiatiefvoorstel de impasse, die door de overstapregeling van het stadsbestuur ontstaan is, te doorbreken. Van Lammeren: “Dit voorstel is een goed alternatief waarbij de erfpachter niet de Amsterdamse melkkoe wordt. Ik ben de politiek ingegaan om misstanden aan de kaak te stellen en iets goeds te doen, niet om mensen de financiële afgrond in te jagen. Als D66 en VVD dit steunen is er een meerderheid en kan het college nog uit de malaise komen die ze met haar eigen erfpachtplannen veroorzaakt heeft.”

Begin januari presenteerde het Amsterdamse college de overstapregeling op eeuwigdurende erfpacht. Erfpachters zouden volgens dat plan een bedrag moeten betalen dat is bepaald via een percentage van de WOZ-waarde, met een gemiddelde van 40 en uitschieters tot 80 procent. De drie eenmansfracties kunnen niet instemmen met de extreem onredelijke kosten die daar voor erfpachters uit komen.

De partijen hebben daarom een alternatief plan opgesteld waarbij er geen idiote bedragen meer uit de berekening zullen komen. Daarbij wordt de grondwaarde afgeleid door de ‘historische’ waarde ervan te nemen, plus de inflatie minus een procent. Deze zogenaamde ‘schaduwgrondwaarde’ wordt nu ook al door de gemeente gebruikt bij tussentijdse afkoop. Die waarde moet vervolgens worden getoetst op marktconformiteit: uit onderzoek en de gangbare praktijk blijkt dat de afkoopsom niet meer kan bedragen dan gemiddeld tien procent van de WOZ-waarde, met een bandbreedte van 5 tot 15 procent.

Lees het initiatiefvoorstel hier.

Gerelateerd nieuws

Amsterdam wil statiegeld op blikjes en flesjes

Amsterdam wil zwerfafval terugdringen met statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Dankzij een breed gedragen voorstel van de...

Lees verder

Update over Erfpachtplan

Update / Vragen over Erfpachtplan Onlangs heeft de Partij voor de Dieren een alternatief erfpachtplan ingediend samen met he...

Lees verder