Ziens­wijze Nota Duurzame Binnenstad


7 mei 2013

Stadsdeel Centrum heeft enige tijd geleden een concept voor de Nota Duurzame Binnenstad opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe het stadsdeel de komende jaren wil werken aan de thema's energie, luchtkwaliteit, biodiversiteit & groen, afval & grondstoffen, bedrijfsvoering en duurzaam ondernemen. De Partij voor de Dieren vond dat het nóg groener kon. Omdat wij echter niet zijn vertegenwoordigd in het stadsdeel, hebben we een zienswijze ingediend.

In de zienswijze hebben wij verschillende voorstellen gedaan om de binnenstad milieu- en diervriendelijker te maken. Het ging dan om het slim openbreken van straten, het promoten van de door de Partij voor de Dieren in het leven geroepen Energielening, inclusief bouwen, stadslandbouw, duurzame daken, duurzaam eten en het stellen van strengere duurzaamheidseisen aan generatoren.

De nota met daarin de reactie op de zienswijze van de Partij voor de Dieren is hier te lezen.

Helaas worden veel ideeën niet overgenomen door het Dagelijks Bestuur. Wij hopen dat de partijen die vertegenwoordigd zijn in stadsdeel Centrum de door ons aangedragen punten zullen aangrijpen om de binnenstad duurzamer te maken.

[plugin news default "duurzaam"]

[plugin vragen null "duurzaam"]

[plugin moties null "duurzaam"]

Gerelateerd nieuws

Bewoners Amsterdam Zuid gewaarschuwd tegen gif

In stadsdeel Zuid zijn dit weekend honderden bordjes opgedoken die waarschuwen voor landbouwgif. Het blijkt te gaan om een ac...

Lees verder

Donderdag beslissing over schaliegas

Donderdag zal de gemeenteraad een beslissing nemen over schaliegaswinning in de gemeente Amsterdam. Wethouder Van Poelgeest (...

Lees verder