Defi­nitief plan recon­structie Amstel­veen­seweg komt nog ter goed­keuring naar gemeen­teraad


10 april 2017

De Amstelveenseweg gaat op de schop. Er worden bomen gekapt en bewoners zijn in opstand gekomen, maar er is niet goed naar alle bewoners geluisterd. De Partij voor de Dieren wil het onnodig kappen van bomen zoveel mogelijk tegenhouden en goede bewonersparticipatie! Daarom heeft raadslid Johnas van Lammeren een voorstel ingediend om het definitief ontwerp van de reconstructie Amstelveenseweg nog ter goedkeuring naar de gemeenteraad te sturen. Dit voorstel is aangenomen dus het definitieve plan komt dus nog terug naar de gemeenteraad. De PvdD wil dat de bewoners ook nauw worden betrokken bij uiteindelijke besluitvorming rondom de Amstelveenseweg.

Gerelateerd nieuws

Gemeenteraad verlaagt erfpachtcanon op initiatief Partij voor de Dieren, CDA en de PvdO

Een voorstel van de Partij voor de Dieren, het CDA en de Partij van de Ouderen om de erfpacht die woningeigenaren moeten beta...

Lees verder

PvdD stelt vragen over uitbroeden van kuikens Artis voor dierenvoer

Onder het mom van educatie kunnen kinderen met Pasen in Artis bekijken hoe eieren in een broedmachine worden uitgebroed. Daar...

Lees verder