Defi­nitief plan recon­structie Amstel­veen­seweg komt nog ter goed­keuring naar gemeen­teraad


10 april 2017

De Amstelveenseweg gaat op de schop. Er worden bomen gekapt en bewoners zijn in opstand gekomen, maar er is niet goed naar alle bewoners geluisterd. De Partij voor de Dieren wil het onnodig kappen van bomen zoveel mogelijk tegenhouden en goede bewonersparticipatie! Daarom heeft raadslid Johnas van Lammeren een voorstel ingediend om het definitief ontwerp van de reconstructie Amstelveenseweg nog ter goedkeuring naar de gemeenteraad te sturen. Dit voorstel is aangenomen dus het definitieve plan komt dus nog terug naar de gemeenteraad. De PvdD wil dat de bewoners ook nauw worden betrokken bij uiteindelijke besluitvorming rondom de Amstelveenseweg.