Gemeen­teraad verlaagt erfpacht­canon op initi­atief Partij voor de Dieren, CDA en de PvdO


6 april 2017

Een voorstel van de Partij voor de Dieren, het CDA en de Partij van de Ouderen om de erfpacht die woningeigenaren moeten betalen als hun tijdvak afloopt te verlagen is aangenomen door de gemeenteraad van Amsterdam. Het college heeft onlangs besloten om een ondergrens van 3 procent in te stellen voor het canonpercentage: het percentage van de grondwaarde dat erfpachters jaarlijks aan de gemeente moeten betalen (onder Algemene Bepalingen 2000). Dat zou een enorme toename van de toch al hoge erfpachtkosten betekenen voor wie een herziening krijgt. Gewone Amsterdammers zijn daarvan de klos.

PvdD, CDA en PvdO vinden dat onacceptabel. Deze partijen hebben daarom een motie ingediend om die ondergrens voor particuliere woningbezitters te verlagen naar 1,94 procent. De motie is aangenomen met steun van VVD en D66.

Partij voor de Dieren fractievoorzitter Johnas van Lammeren: "Het is bizar dat naast alle onrust onder de Amsterdamse erfpachters het stadsbestuur nu ook nog het canonpercentage fors wil verhogen. Dat leidt tot flinke verhogingen voor de Amsterdamse huizenbezitters. De Amsterdamse huizenbezitter is niet de melkkoe van de gemeente, en wij strijden nu en voor het hele erfpachtdossier voor eerlijke tarieven."

CDA fractievoorzitter Diederik Boomsma: "Het is volstrekt onredelijk om die canon in één keer zoveel te verhogen. Dat mag de gemeente niet doen, en dat zullen wij met deze motie voorkomen. Dit is een cruciale eerste stap om tot een beter, rechtvaardiger en eerlijker erfpachtstelsel te komen."

PvdO-fractievoorzitter Wil van Soest: "Als we de gemeente Amsterdam haar gang laten gaan, krijgen we straks te kampen met erfpachtvluchtelingen omdat huizenbezitters hun canon niet meer kunnen betalen. Met dit voorstel zorgen we ervoor dat particuliere woningbezitters, onder wie veel ouderen, in hun huis kunnen blijven wonen.”

Gerelateerd nieuws

Interpellatiedebat over het niet informeren van de gemeenteraad over extra subsidie naar Artis

De Partij voor de Dieren heeft in de raadsvergadering van 5 april 2017 een interpellatiedebat aagevraagd omdat de wethouder d...

Lees verder

Definitief plan reconstructie Amstelveenseweg komt nog ter goedkeuring naar gemeenteraad

De Amstelveenseweg gaat op de schop. Er worden bomen gekapt en bewoners zijn in opstand gekomen, maar er is niet goed naar al...

Lees verder