Compenseer bomenkap Amster­damse Bos


28 september 2016

De Partij voor de Dieren heeft kritische vragen gesteld over de compensatie van 4800 bomen die in het Amsterdamse Bos gekapt worden. Ten behoeve van de verbreding van de A9 moet een heel deel van dit waardevolle stuk Ecologische Hoofdstructuur wijken, tot grote onvrede van de PvdD.

De Partij voor de Dieren heeft zich altijd hard gemaakt voor de bescherming van het Amsterdamse Bos en tegen de wegverbreding. Nu er toch bomen gekapt worden, moet er in elk geval een goede compensatie voor het verdwenen groen komen. Eerder al vroeg de PvdD om meer inzicht in de oppervlakteafname, en welk deel hiervan aangemerkt is als Ecologische Hoofdstructuur. De partij wil nu weten hoe het staat met de herplant en een duidelijke kaart waar dit gebeurt.

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Wij staan voor: