College ontkent belang van groene daken voor klimaat­be­stendig Amsterdam


23 december 2011

Tijdens de raadsvergadering van 22 december deed de Partij voor de Dieren een voorstel om de stad beter voor te bereiden op het klimaat van de toekomst. Dit werd door de raad en het college afgewezen.

Klimaatscenario's van het KNMI voorspellen dat het aantal piekbuien (dat zijn regenbuien waarbij in korte tijd een grote hoeveelheid neerslag valt) flink zal toenemen. Dat betekent dat de druk op het rioleringsstelsel steeds groter wordt.

Het huidige rioleringsstelsel van Amsterdam is niet ingericht op dit klimaatscenario. In 2022 zal een grootscheepse operatie nodig zijn om het riool te vervangen. De rioolbuizen moeten dan ook worden vergroot om het stelsel aan te passen op de klimaatverandering. Dit is voor de stad een ingrijpend proces. Zonder deze vervanging loopt de stad het risico dat straten veelvuldig zullen onderlopen en dat de riolering mogelijk bezwijkt onder de grote waterstromen.

Groene daken (daken met een vegetatielaag) zijn in staat om hemelwater op te vangen, vast te houden in de substraatlaag (de onderlaag met aarde, waarin de planten groeien), en vervolgens vertraagd af te voeren (via de regenpijp naar het riool). Momenteel is slechts 2,2% van de daken in Amsterdam groen.

De Partij voor de Dieren ziet grote mogelijkheden voor Amsterdam in groene daken. Fractievoorzitter Van Lammeren: “De Amsterdammers zullen met hun voeten in het water staan als we nu niet vooruit kijken en in actie komen. Met een investering in groene daken in 2012 kunnen we veel problemen in de toekomst voorkomen. De raad en het college willen dit helaas nog niet inzien.”

[plugin news default "klimaat"]

[plugin vragen gemeente "klimaat"]

[plugin moties gemeente "klimaat"]