Amster­damse gemeen­teraad neemt motie verplicht chippen van katten aan


23 december 2011

Tijdens het vaststellen van de begroting 2012 heeft de gemeenteraad unaniem voor een motie van de Partij voor de Dieren gestemd die het college opdraagt om de mogelijkheid te onderzoeken om Amsterdammers te verplichten om hun katten te chippen. Een verplichte chip en goede registratie moeten ervoor zorgen dat er minder katten op straat en in de asiels terecht komen.

In Amsterdam vangen de Amsterdamse dierenopvangcentra ieder jaar zo’n 1500 katten op. Omdat 90% van deze dieren niet is gechipt, is het meestal onmogelijk om de achterhalen wie de eigenaar is. Die opvang kost de samenleving handen vol geld en zeker in de tijd van de bezuinigingen gaat dit ten koste van dieren die in nood zijn en geen eigenaar hebben.

Katten zijn voor de wet een ‘gevonden voorwerp’. Dat betekent dat burgemeester wettelijk verplicht is om 14 dagen zorg te dragen voor een gevonden zwerfkat. Daarna komen de kosten voor rekening van het dierenopvangcentrum en kan een nieuw tehuis worden gezocht.

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘Een identificatiechip is effectief in het traceren van de katteneigenaar en ontmoedigt het dumpen van katten. Voor honden wordt het chippen al in 2012 landelijk verplicht. We komen in Amsterdam echter vele malen meer zwervende katten tegen dan zwerfhonden. Wij zijn blij dat de Amsterdamse gemeenteraad het met ons eens is dat daar verandering in moet worden gebracht door middel van het verplicht chippen van katten. Het is een grote stap op het gebied van dierenwelzijn.’

[plugin news default "chippen"]

[plugin vragen null "chippen"]

[plugin moties null "chippen"]