Partij voor de Dieren: Koester de volks­tuinen!


Nieuw volks­tui­nen­beleid in Amsterdam

25 november 2020

De volkstuinen zijn de groene en sociale parels van de stad en moeten we koesteren. Het college heeft helaas forse veranderingen aangekondigd in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. De Partij voor de Dieren vindt de geschetste ontwikkelingen zorgelijk voor de natuur, biodiversiteit en de invloed op het verenigingsleven. Ook maken we ons zorgen over de participatie en de huurverhogingen.

Op 9 december a.s. staat de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa heeft hier een inspraakavond over aangevraagd omdat we het belangrijk vinden dat de ervaringen van de volkstuinders zelf gedeeld worden. De inspraakavond vindt plaats op 8 december. Alle informatie over de inspraakavond vindt u op de website van de gemeente Amsterdam.

De Partij voor de Dieren ontvangt ook graag input over het nieuwe volkstuinenbeleid van de gemeente. Wij nemen uw input dan mee naar de behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en in de raadsvergadering op 16/17 december, waar wij ook moties zullen indienen bij de gemeenteraad.

Lees ook:

  Wij staan voor:

  Gerelateerd nieuws

  Partij voor de Dieren wil geen vervangende wethouder voor Dijksma

  De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat er geen vervanger komt voor vertrekkend wethouder Sharon Dijksma nu het college vo...

  Lees verder

  College dringt bij provincie aan op minder natuurbescherming Gaasperplas

  De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de toekomst van het natuurgebied rond de Gaasperplas. Het coll...

  Lees verder