Bouwen in groen veel moei­lijker door initi­atief Partij voor de Dieren


11 april 2012

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een voorstel ingediend dat het groen in en om de stad veel beter beschermt. De partij stelt voor om bouwen in het groen altijd te compenseren. Slechte of afwezige compensatieplannen, zoals in het geval van de bouw van het nieuwe crematorium op de Noorderbegraafplaats, worden hiermee verleden tijd. GroenLinks en PvdA erkenden vandaag achteraf dat de compensatie voor de bouw van het crematorium niet goed geregeld is.

Veel groen in en om de stad heeft de status van Hoofdgroenstructuur. De Hoofdgroenstructuur is een Amsterdamse regeling die bedoeld is om het groen te bewaren en te beschermen tegen voor het groen ongewenste activiteiten zoals bouw. “Toch zie je dat er elke keer weer wordt gebouwd in het groen en daarmee verstedelijkt Amsterdam steeds meer, terwijl er ook nog veel leeg staat”, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. “Wij willen met ons initiatief het groen beschermen en ervoor zorgen dat bouwplannen plaatsvinden in gebied dat nu al verstedelijkt (rood) is. Hiermee verkomen we het afknabbelen van het Amsterdamse groen.”

Volgens de Partij voor de Dieren wordt er nu te makkelijk ja gezegd tegen bouwplannen in de Hoofdgroenstructuur, zoals bij het crematorium op de Noorderbegraafplaats. De raad kan verzoeken om compensatie van het verloren gegane groen, maar compensatie is niet aan regels of toetsing gebonden. Bovendien mag de bouw al beginnen voordat compensatie is goedgekeurd.

Dat compensatie niet altijd een goede vervanging is voor bebouwing in de Hoofdgroenstructuur bleek ook tijdens de commissievergadering vandaag, waar het compensatievoorstel voor de bouw van het zeer omstreden crematorium op de Noorderbegraafplaats werd besproken. GroenLinks en de PvdA hadden eerder ingestemd met dit bouwplan, maar vroegen in een motie om een ‘ruime compensatie van de hoofdgroenstructuur van goede kwaliteit binnen het stadsdeel’. Een voorstel voor compensatie is nu uitgewerkt door stadsdeel Noord, maar houdt slechts in dat er op de Noorderbegraafplaats en op het bedrijventerrein rondom de Hamerstraat in Noord bomen zullen worden aangeplant. Hiermee wordt de aantasting van de Hoofdgroenstructuur in de vorm van de bouw van een crematorium op de Noorderbegraafplaats echter niet goed genoeg gecompenseerd naar de mening van GroenLinks en de PvdA.

Naar aanleiding van voorbeelden als deze heeft de Partij voor de Dieren een voorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat bouwen in de Hoofdgroenstructuur ook altijd bouwen aan de Hoofdgroenstructuur betekent. In het voorstel stelt de partij voor dat een bebouwd perceel in de Hoofdgroenstrucuur altijd gecompenseerd moet worden, in de vorm van een toe te voegen perceel dat drie keer zo groot moet zijn als het perceel waarop de bebouwing plaatsvindt, en van een twee keer zo hoge kwaliteit moet zijn als het bebouwde perceel. Ook moeten compensatieplannen vooraf worden goedgekeurd, nog voordat het bouwen mag plaatsvinden.

[plugin news default "hgs"]

[plugin vragen gemeente "hgs"]

[plugin moties gemeente "hgs"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Amsterdamse Bos

De Amsterdamse gemeenteraad sprak woensdagavond op verzoek van de Partij voor de Dieren over het Bosplan, de toekomstvisie va...

Lees verder

Partij voor de Dieren Amsterdam wil bont tijdens fashionweek weren

"Vandaag hebben we het over het verdelingsvoorstel evenementenfonds 2012. De Partij voor de Dieren vindt dat we tijdens evene...

Lees verder