Amster­damse Bos


5 april 2012

De Amsterdamse gemeenteraad sprak woensdagavond op verzoek van de Partij voor de Dieren over het Bosplan, de toekomstvisie van het Amsterdamse Bos. Zes moties van de partij werden aangenomen, die ertoe leiden dat er minder housemuziek in het bos komt dan het college wilde en dat de gemeente gaat onderzoeken of het Wagener Stadion wellicht kan worden verplaatst naar het gebied bij Sporthallen Zuid. Ook werden moties aangenomen die de diervriendelijkheid in het bos bevorderen.

“Een enorme overwinning dat het Amsterdamse bos een rust- en recreatiegebied kan blijven, wat het nu voor zes miljoen bezoekers per jaar is. Wij wilden dat het bos zijn functie behoudt, dat Amsterdammers kunnen ontspannen en sporten in het groen. En we willen natuurlijk het bos diervriendelijker maken dan het nu is. Met het aannemen van deze moties, is dat gelukt”, aldus Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

Het Bosplan 2012-2016 geeft de visie voor het bos weer. Het bos wil zowel de natuurkwaliteit als de maatschappelijke waarde van het bos borgen. Tegelijkertijd wil het bos steeds meer activiteiten en grote evenementen faciliteren. Daarom worden in het Bosplan de hoofddoelen als volgt benoemd: het duurzaam in stand houden van het Amsterdamse Bos als cultureel erfgoed en het verhogen van het maatschappelijk rendement.

De Partij voor de Dieren las in het plan echter ook een trend richting verpretparking en het inleveren van rust en natuur. Daarom diende ze een aantal moties in gericht op dierenwelzijn, natuur en milieu. Wat betreft dierenwelzijn werden moties aangenomen die ervoor zorgen dat overlast door dieren alleen op diervriendelijke wijze wordt bestreden en dat het bos stopt met het gebruik van mollenklemmen. Alleen het CDA stemde tegen deze moties. Mollenklemmen zijn een zeer dieronvriendelijke methode om een mollenpopulatie onder controle te krijgen. Daarom gaat het bos in de zomer, naar aanleiding van een voorstel van en in samenwerking met de Dierenbescherming Amsterdam een pilot doen met diervriendelijke bestrijdingsmethoden.

Wat betreft natuur pleitte de Partij voor de Dieren voor het behouden van rust in het bos door het aantal zeer grote muziekevenementen niet verder te laten groeien dan vier per jaar. Ook dwong de partij middels een motie af dat het ecolint (een ecologische verbindingszone) stukje bos ten noorden van de Bosbaan, niet in een zogenoemde Activiteitenzone komt te liggen, maar natuurzone blijft. Hier stemde de raad mee in. Alleen het CDA stemde tegen. Daarnaast vroeg de partij het college te onderzoeken of een eventueel nieuw te bouwen Wagener Stadion gebouwd kan worden aan de rand van het bos of in het gebied rondom Sporthallen Zuid, waarbij de plek waarop het huidige stadion staat wordt teruggegeven aan de natuur. Ook deze motie kreeg brede steun en werd aangenomen.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat Amsterdammers in een schone stad kunnen wonen en ook in een schoon bos kunnen recreëren. Het milieu is niet gediend bij gratis parkeren in het bos. Slechts 2% van de huidige bezoekers komt met het openbaar vervoer en de parkeerplaatsen worden door een aantal mensen gebruikt als een P+R, of parkeerplaats voor bestemmingen in de buurt. Hier wil de partij verandering in brengen. Omdat het bos voor het grootste gedeelte in de gemeente Amstelveen ligt, kan de gemeente Amsterdam echter niet zomaar betaald parkeren invoeren. Daarom verzocht de Partij voor de Dieren de wethouder in gesprek te gaan met het Amstelveense college om samen te onderzoeken of betaald parkeren kan worden ingevoerd.

Fractievoorzitter Van Lammeren: “Het leek even of het Amsterdamse Bos door de bomen het bos niet meer zag, met zes grote muziekevenementen als streven en het creëren van een Activiteitenzone op de plaats waar nota bene een ecologische verbindingszone ligt. Nadat de Partij voor de Dieren de vissensterfte op de kaart heeft gezet in het Bosplan, hebben we nu ook het bos diervriendelijker weten te maken door het bos op zoek te laten gaan naar diervriendelijke bestrijdingsmethoden. Een mooi resultaat.”

[plugin news default "parken"]

[plugin vragen null "parken"]

[plugin moties null "parken"]

Gerelateerd nieuws

Bouwen aan groen van de stad

Het nieuwste plan van de Partij voor de Dieren Amsterdam moet Amsterdam groener maken. De wens om de stad te ontwikkelen zal ...

Lees verder

Bouwen in groen veel moeilijker door initiatief Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een voorstel ingediend dat het groen in en om de stad veel beter beschermt. De partij ...

Lees verder