Bijeen­komst PvdA over onver­doofd ritueel slachten


29 april 2011

Afgelopen donderdagavond organiseerde de Amsterdamse afdeling van de Partij van de Arbeid een debatavond over het wetsvoorstel van Thieme om onverdoofde rituele slacht te verbieden. De Amsterdamse fractie van de PvdA is, in tegenstelling tot de Tweede kamerfractie, tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Karen Soeters, directrice van NGPF, vertegenwoordigde de Partij voor de Dieren en toonde aan dat dieren meer lijden tijdens de onverdoofde rituele slacht dan tijdens de reguliere slacht.

De Amsterdamse fractie wilde met deze avond een stap terug doen in de discussie. De fractie vindt dat de partij zich verder zou moeten verdiepen in de verschillende debatten en meer in gesprek zou moeten gaan met de joodse en islamitische gemeenschappen alvorens ze een beslissing neemt.

De aanwezige kamerleden Van Dam en Van Dekken toonden zich bereid om op zoek te gaan naar compromissen. Zij legden de aanwezigen uit waarom de Tweede Kamerfractie voor het verbod had gestemd. Van Dam legde uit dat dieren bij onverdoofde rituele slacht meer lijden dan bij de bedwelmde slacht.
Van Dam was ook ter ore gekomen dat voor veel moslims de verdoofde halal slacht mogelijk zou zijn, waardoor misschien toch een compromis zou kunnen worden bereikt. Een andere oplossing zou kunnen zijn om de onverdoofd ritueel geslachte dieren direct na de halssnede alsnog te verdoven, zoals in Oostenrijk wordt gedaan. De aanwezige rabbijnen R. Evers en L. van de Kamp wezen dit voorstel echter meteen van de hand.
De aanwezigen meenden dat het verbod de joodse en islamitische gemeenschap onevenredig hard treft. Ze voelen zich in hun (godsdienst)vrijheid aangetast. Volgens Arnold Heertjes gaat dit debat niet over godsdienstvrijheid versus dierenwelzijn. Hij meent dat het debat gaat over de geestelijke pijn van een groep mensen versus de fysieke pijn van dieren.

Met uitzondering van het raadslid Myriam Bergevoet waren de meeste aanwezigen daarom ook tegen een verbod. Bergervoet vindt dat de Amsterdamse fractie zich hypocriet opstelt. Als het gaat om homofilie, polygamie of handen schudden, zal de partij kiezen voor beperking van godsdienstvrijheid, maar in het geval van dieren niet. “Je kunt om heel veel redenen PvdA stemmen, maar niet vanwege dierenwelzijn”.( zie verslag at5)

De Tweede Kamer houdt binnenkort een hoorzitting over ritueel slachten. Daarna wordt het debat over de wet afgerond.

[plugin news default "onverdoofd"]

[plugin vragen null "onverdoofd"]

[plugin moties null "onverdoofd"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

‘Nieuwe Ooster moet met diervriendelijke oplossing komen voor konijnenoverlast’

Persbericht Begraafplaats De Nieuwe Ooster liet onlangs tweehonderd konijnen doodschieten vanwege overlast. De konijne...

Lees verder

Amsterdamse raadsleden zijn voor het wetsvoorstel van Marianne Thieme

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft zich woensdagavond uitgesproken voor het wetsvoorstel van Marianne Thie...

Lees verder