Amster­damse raads­leden zijn voor het wets­voorstel van Marianne Thieme


12 mei 2011

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft zich woensdagavond uitgesproken voor het wetsvoorstel van Marianne Thieme. Hiermee sluit de Amsterdamse raad zich aan bij de landelijk trend om tegen onverdoofd ritueel slachten te zijn.

In Nederland is het verboden om een dier onverdoofd te slachten, maar voor joden en moslims wordt een uitzondering gemaakt. De initiatiefwet beoogt het verbod op onverdoofde slacht ook te laten gelden voor joodse en islamitische rituele slacht.

Hoewel het aan de Tweede Kamer is om over het voorstel te stemmen, werd in Amsterdam het onderwerp aangedragen door de Amsterdamse fractie van het CDA. De partij voelde de noodzaak om met de raad van gedachten te wisselen over de gevolgen van het verbod voor met name de joodse Amsterdammers.

Eind april organiseerde de Amsterdamse PvdA al een discussieavond over de wetsvoorstel van Thieme voor haar achterban. Deze avond bracht grote verdeeldheid in de fractie.

Uiteindelijk was de uitkomst van de discussie van gisteravond opmerkelijk. De Partij van de Arbeid heeft unaniem aangegeven tegen nodeloos lijden te zijn bij de onverdoofde rituele slacht, maar steunt hiermee niet het landelijke verbod. En het CDA heeft een motie van Groenlinks en de Partij voor de Dieren gesteund die zich tegen de bio-industrie uitsprak.

Johnas van Lammeren (fractievoorzitter Partij voor de Dieren Amsterdam): We zijn erg tevreden over de uitkomst van de discussie en hopen dat dit goede voorbeeld navolging krijgt in de Tweede Kamer.

[plugin news default "onverdoofd"]

[plugin vragen null "onverdoofd"]

[plugin moties null "onverdoofd"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bijeenkomst PvdA over onverdoofd ritueel slachten

Afgelopen donderdagavond organiseerde de Amsterdamse afdeling van de Partij van de Arbeid een debatavond over het wetsvoorste...

Lees verder

Damherten: de waanzin regeert

Het college van Amsterdam heeft ingestemd met het nieuwe faunabeheerplan voor damherten in het duingebied van Noord- en Zuid-...

Lees verder