Bijdrage Kadernota 2013


24 mei 2012

Als facebook een land zou zijn, zou het het vierde grootste land ter wereld zijn. Als Amsterdam een land zou zijn, dan zou het in 2015 dezelfde inkomsten, dezelfde schuldenverhouding hebben als Griekenland. Zo staat Amsterdam in 2015 erbij wanneer het beleid ongewijzigd blijft. Namelijk 130% schulden ten opzichte van de inkomsten. Namelijk een netto schuld van 3,5 miljard. (Ongeveer 4500 euro per Amsterdammer.)

Een niet heel aantrekkelijk vooruitzicht. Ingrijpen is derhalve nodig, en snel ook. En dat ziet het college ook. Het college komt dan ook met een monsterbezuiniging. En dat is gezien de huidige situatie ook nodig.

Het initatief vanuit het college dat het zo'n grote bezuiniging probeert te behalen met zo min mogelijk direct effect op de Amsterdammer is lovenswaardig, maar is het ook haalbaar? Want van het oude bezuiningsplan is nog een groot deel niet behaald, namelijk 14 miljoen op procesoptimalisatie, en dat is nu juist wat dit college met het nieuwe plan voorstelt. Dat klinkt niet logisch. In ieder geval niet bij mij...

Daarom heb ik een simpele vraag aan het college: hoe groot schat u de kans in dat u deze bezuiniging wel gaat halen? Daarbij dan ook maar direct de vraag, waarom nu wel een aantal taken centraliseren, terwijl dat eerder werd afgewezen?

Ik zal u meenemen naar een kleine vijf maanden geleden:
Een motie van de Partij voor de Dieren over het samenvoegen van subsidies van groene daken ontraden door het college en deze kon ook niet rekenen op veel steun.
Hoe zei iemand uit het college het gisteren ook al weer? 'Het mag niet, het kan niet, we doen het niet.'

Dit voorstel diende ik nog geen half jaar geleden hier in de gemeenteraad in. En wat schetst mijn verbazing? Minimaal 1,5 miljoen van de bezuiniging wordt gerealiseerd door het efficiënter inrichten van subsidies. Lees: centraliseren.

De vraag is: 'Wat is er in de afgelopen maanden veranderd?' Is de houding van de stadsdelen veranderd? Hadden we vijf maanden geleden nog geen noodzaak tot bezuinigen, wist het college vijf maanden geleden nog niet dat we veel, heel veel extra moesten bezuinigen?

Verder over subsidies. Subsidies zijn er om te stimuleren wat wij in deze stad proberen te bereiken. Dingen die wij hier vastleggen in de raad. Helaas is momenteel dierenwelzijn geen eis bij het verstrekken van subsidies. En dat is in de ogen van de Partij voor de Dieren onacceptabel.

Nu heeft het college aangegeven dat er een nieuwe centrale subsidieverordening komt. Dat is goed nieuws, maar alleen als we hier dierenwelzijn in opnemen.

Je moet er toch niet aan denken dat je bijvoorbeeld 100.000 euro geeft om bont te tonen, terwijl vanmorgen de modewereld de Amsterdam Fashion Week bontvrij probeerde te maken? Of dat Amsterdam evenementen met levende dieren zou sponsoren? Het zal u dan ook niet verbazen dat wij op dit punt verschillende moties zullen inleveren.

Daarbij wll de Partij voor de Dieren meer geld vrijmaken voor groen. Onderzoek is duidelijk geworden dat groen helpt tegen zorgkosten en daarnaast maakt groen de stad aantrekkelijk, ook voor buitenlandse investeerders. Derhalve zal de Partij voor de Dieren met voorstellen komen om meer geld vrij te maken voor groen. Zoals voor groene daken, maar zeker ook voor andere groene initiatieven. De dekking is duidelijk, in ieder geval de Olympische Ambitie.

Een ander groot deel van deze bezuinigen komt neer op het schrappen van taken en het versoberen van arbeidsvoorwaarden en inkrimping van het aantal ambtenaren. We noemen dat: strategisch personeelsbeleid. Dat is een mooi woord voor 'we hebben u niet meer nodig', of nee eigenlijk meer: 'we kunnen het niet meer betalen'. Natuurlijk! Bezuinigen is kiezen en kiezen doet pijn, en ik zal u een aantal keuzes voorleggen die wij in twijfel trekken:
- Bezuinigen op personeel, en/of taken voor de Amsterdammer een lastenverzwaring... of het najagen van een Olympische illusie?
- Bezuinigen op personeel, en/of taken voor de Amsterdammer en lastenverzwaring... of extra geld naar cameratoezicht?
Natuurlijk, dit is niet de oplossing voor alles, maar het zijn wat ons betreft de verkeerde keuzes.

Voor de duidelijkheid: de Partij voor de Dieren is voor het efficiënter maken van de overheid en is voor de afschaffing van dubbele bestuurlagen. En wij vinden 'een stad, een opgave' dan ook een bemoedigende stap in de richting van afschaffing van de stadsdelen.

Doen we nog iets extra's aan dierenwelzijn, natuur en milieu komend jaar? Het antwoord is eenvoudig simpel. Nee, niet als het aan deze Kadernota ligt. Het zal u niet verbazen dat wij dat niet ongemoeid kunnen laten gaan. In de trend van 'een stad, een taak, een opgave' zullen wij dan ook meerdere moties gaan indienen, waarvan ik u er vandaag in ieder geval een niet wil onthouden. Wij willen evenementen met dieren op de A-lijst plaatsen. (Hiermee wordt dierenwelzijn een taak van de centrale stad.)

Daarbij heeft de wethouder personeel nog een schuld bij mij staan. Of eigenlijk bij de dieren, maar nu even via mij. Zo is tijdens de behandeling van de begroting 2011 het voorstel om boa's (bijzonder opsporingsambtenaren) te laten controleren op dierenwelzijn, zoals is beschreven in het coalitieakkoord, niet aangenomen. Omdat er animal cops zouden komen.

Welnu wethouder, de animal cops zijn niet meer. Dus wethouder, het bedrag dat hiervoor nodig is, is waarschijnlijk te laag in de Kadernota. Maar stel mij gerust en zeg mij toe dat deze boa's voor dierenwelzijn in Amsterdam worden opgenomen in de begroting voor 2013.

Maar nu terug naar onze Athene aan de Amstel-problematiek. De echte schuldenopdrijvers zijn de grote projecten, zoals genoemd op pagina 14 in de Kadernota. Welke zijn dat dan? Bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn, die overigens staat deze beschreven als Nood-Zuidlijn... Wij zien daar veel meer de oplossingen. Ga serieus kijken naar alle grote projecten die lopen, en evalueer het doel, waarom we het ook al weer wilden. Het moest, en het moest allemaal tegelijk.

Het college is dit ook van plan en schrijft ook in de Kadernota 'de voorgenomen investeringen van 2011-2015 worden gevalideerd en we voegen bijstellingsopties toe (stoppen, vertragen verschuiven of intensiveren)', deze worden echter pas gepresenteerd bij de begroting voor 2013, en dat vinden wij te laat. Het geld is nú op, en wij vragen dan ook het college: waarom kan dat niet eerder, danwel eventueel gefaseerd opleveren?

Daarbij ken ik ook de argumentatie 'investeren brengt waarde toe aan de stad en is niet slecht voor de balans', maar ja, je zal wel de lopende rekeningen moeten blijven betalen. Bijvoorbeeld, je kan wel in een heel mooi huis wonen, met een tophypotheek. En op papier ben je dan niet arm, echter als je de hypotheek niet meer kan betalen, heb je toch acuut een probleem.

Ben ik tegen investeren? Nee absoluut niet, Amsterdam moet aantrekkelijk blijven. Stilstand is achteruitgang. Deze stad moet blijven investeren in de toekomst. Maar weet u wat echt stilstand is? Teveel projecten allemaal in de geldproblemen. Wij willen kiezen voor projecten die we kunnen afmaken.

Een oude Chinese wijze man zei ooit tegen mij: 'Van je schuld afbetalen word je niet armer. Maar van je schulden niet afbetalen zullen in de toekomst banken, landen en wellicht zelfs steden, omvallen.'

Zoals ik zei: een wijs man..

.[plugin news default "kadernota"]

[plugin vragen null "kadernota"]

[plugin moties null "kadernota"]

Gerelateerd nieuws

Amsterdam Fashion Week Downtown

In juli vindt in Amsterdam de Fashion Week Downtown plaats. De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag via een motie, d...

Lees verder

Koe op grachten contrasteert met weidegarantie

Op 23 mei trok een team van Campina erop uit om in Amsterdam reclame te maken. Hiervoor werden niet alleen mensen ingezet, ma...

Lees verder