Bewoners Amsterdam Zuid gewaar­schuwd tegen gif


6 mei 2013

In stadsdeel Zuid zijn dit weekend honderden bordjes opgedoken die waarschuwen voor landbouwgif. Het blijkt te gaan om een actie van de Partij voor de Dieren Amsterdam, die bewoners op deze manier waarschuwt voor het landbouwgif RoundUp. RoundUp is schadelijk voor mensen, dieren en milieu.

De bordjes werden geplaatst door Amsterdam Gifvrij, een initiatief van de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam. Al sinds 2011 pleit deze partij in Amsterdam voor een gemeentelijk verbod op het gebruik van RoundUp op de stoep. Wethouder Van Poelgeest, wethouder Milieu namens GroenLinks, is echter van mening dat stadsdelen zelf moeten kunnen beslissen over het wel of niet gebruiken van gif op de stoep. Wel riep hij naar aanleiding van aanhoudende kritiek van de Partij voor de Dieren de stadsdelen op om het gifgebruik te stoppen. Dit had resultaat bij alle stadsdelen, behalve bij Zuid.

Stadsdeel Zuid besloot begin dit jaar om door te gaan met gif spuiten. De Amsterdamse gemeenteraad stemde enkele maanden geleden tegen een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren dat oproept om het gifgebruik in heel Amsterdam te beëindigen. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren vindt dit onbegrijpelijk: ‘We hebben het hier over landbouwgif dat schadelijk is voor het milieu en de gezondheid, en zelfs in verband wordt gebracht met ernstige ziekten als Parkinson en kanker. We gaan dus door met onze strijd tegen RoundUp.’

De Partij voor de Dieren wijst bewoners van Zuid nu zelf op de gevaren van het gif en roept hen op om een petitie te tekenen om het stadsdeel over te halen in alsnog te stoppen met RoundUp. De bordjes zijn te vinden in heel Amsterdam Zuid. De petitie kan getekend worden op http://www.amsterdamgifvrij.nl.

Meer foto's van de actie

Gerelateerd nieuws

Amsterdam gifvrij in actie

Amsterdam gifvrij maakt inwoners van stadsdeel Zuid bewust van het gebruik van Roundup. Stadsdeel Zuid is het enige stadsdeel...

Lees verder

Zienswijze Nota Duurzame Binnenstad

Stadsdeel Centrum heeft enige tijd geleden een concept voor de Nota Duurzame Binnenstad opgesteld. Hierin wordt beschreven ho...

Lees verder