Amsterdam gifvrij in actie


3 mei 2013

Amsterdam gifvrij maakt inwoners van stadsdeel Zuid bewust van het gebruik van Roundup. Stadsdeel Zuid is het enige stadsdeel dat nog steeds Roundup gebruikt.

[plugin news default "roundup"]

[plugin vragen null "roundup"]

[plugin moties null "roundup"]

[plugin initiatieven null "roundup"]