Circus in stadsdeel West


20 juli 2012

Gisteren is circus Renaissance, een circus met wilde dieren, in première gegaan in stadsdeel West. Hoewel de centrale stad naar aanleiding van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren de voorkeur aan circussen zonder wilde dieren geeft, heeft ze niets te zeggen over het vergunningsbeleid van de stadsdelen.

Daarom spant de Partij voor de Dieren zich in om de stadsdelen en Carré op andere manieren te overtuigen om circussen met wilde dieren te weren. De Partij voor de Dieren heeft oa. een petitie aangeboden in stadsdeel Zuid, vragen gesteld aan de wethouder en de sponosren van Carré aangeschreven.

Inmiddels heeft de wethouder dierenwelzijn de stadsdelen, naar aanleiding van de motie, via een brief geïnformeerd over de mogelijkheden om circussen met wilde dieren te weren. In deze brief adviseert de wethouder bijvoorbeeld over het Heemskerk model. Tot nu heeft geen van de stadsdelen gekozen voor dit model. Maar er lijkt een kentering in het beleid van stadsdeel West te komen.

De stadsdeelvoorzitter heeft namelijk naar aanleiding van gestelde vragen van de VVD fractie in stadsdeel West aangeven dat zij vindt dat wilde dieren niet in een circus thuis horen. Tevens laat ze via haar weblog weten dat het op dit moment onmogelijk is voor het stadsdeel om een circus met wilde dieren te weren. De stadsdeelvoorzitter pleit er daarom voor om het heemskerk model toe te passen. In een interview met At5 geeft ze aan dat ze vindt dat het geen goed idee is om het Heemskerk model alleen in West toe te passen.

In september zal stadsdeel West verder praten over het beleid rondom wilde dieren in het circus en dierenwelzijn in het algemeen. De Partij voor de Dieren blijft dit ondewerp natuurlijk volgen en zal waar mogelijk de stadsdeelraadsleden blijven infomeren over de noodzaak om circussen met wilde dieren te weren.

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

[plugin moties null "circus"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Afschieten damherten buiten Amsterdamse Waterleidingduinen voorbarig

De Provincie Noord-Holland heeft de ontheffing om damherten buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) af te schieten, go...

Lees verder

Beleid rondom circussen met wilde dieren nog steeds niet geregeld

Al in 2010 is in de centrale stad Amsterdam een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om circussen met wilde dieren t...

Lees verder