Belasting verlagen bij overschot


3 juli 2013

De Partij voor de Dieren, D66 en CDA willen dat Amsterdam teveel ontvangen belastinggeld van 2013 gaat gebruiken om de gemeenteschuld te verlagen. Op dit moment gebeurt dat nog niet. De partijen willen dat in de toekomst de te ruim begrote belastingen verlaagd worden naar rato. Het voorstel kan op veel steun rekenen binnen de oppostie.

Johnas van Lammeren: “Amsterdam betaalt jaarlijks rond de 150 miljoen euro aan rente. Echter op het moment staat de rente op een historisch laag punt. Op den duur zullen deze lasten omhoog gaan, als we niet onze schulden gaan aflossen. Het wordt tijd om ervoor te zorgen dat we niet meer geld kwijt zijn aan rente. Daarom is het een goed idee om de inkomsten van belastingen die hoger uitvallen dan begroot, worden aangewend om de schuld naar beneden te krijgen.” Daarnaast vinden Partij voor de Dieren, D66 en CDA dat in de toekomst de teveel begrote belasting verlaagd moeten worden naar rato.

Johnas van Lammeren: “Ik ben het oneens met de wethouder, die vindt dat belastingen langzaam verhoogd kunnen worden tot aan het moment waarop burgers aan de bel trekken. Hij vond bijvoorbeeld dat de toeristenbelasting nog wel verder omhoog kan, omdat er geen afname van toeristen werd geconstateerd bij een eerdere verhoging. Juist in deze tijden is het van belang om burgers te ontzien met lagere belastingen waar dat kan.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Amsterdam moet eerlijker bankieren

Amsterdam bankiert bij een bank die op belangrijke maatschappelijke thema’s slecht scoort. De Partij voor de Dieren Amsterda...

Lees verder

Vogels beter beschermen tegen verraderlijk glas

[plugin news default "diervriendelijkbouw"][plugin news default "diervriendelijkbouw"]Vandaag heeft de ge...

Lees verder