Vogels beter beschermen tegen verra­derlijk glas


4 juli 2013

[plugin news default "diervriendelijkbouw"][plugin news default "diervriendelijkbouw"]Vandaag heeft de gemeenteraad de nieuwe welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam vastgesteld. De Partij voor de Dieren pleitte in dit kader eerder al voor meer ruimte voor groene daken en zonnepanelen. In de tussentijd is de conceptnota hierop aangepast, tot onze vreugde. Op het gebied van vogelvriendelijkheid zag de fractie echter helaas nog geen verbetering, daarom hebben wij opnieuw een amendement ingediend voor vogelvriendelijkheid.

In het amendement verzochten we het college om transparant glas in de buitenruimte altijd te toetsen aan de Checklist Groen Bouwen van Vogelbescherming Nederland. Voor vogels kan glas in bepaalde settingen levensgevaarlijke situaties opleveren. De wethouder zegde toe dit punt aan te kaarten in het portefeuillehoudersoverleg van de stadsdelen.

De Partij voor de Dieren komt dit jaar met een initiatiefvoorstel speciaal gericht op vogel- en natuurvriendelijk bouwen.

[plugin news default "diervriendelijkebouw"]

[plugin vragen null "diervriendelijkebouw"]

[plugin moties null "diervriendelijkebouw"]

[plugin initiatieven null "diervriendelijkbouw"]

[plugin speeches null "diervriendelijkbouw"]

Gerelateerd nieuws

Belasting verlagen bij overschot

De Partij voor de Dieren, D66 en CDA willen dat Amsterdam teveel ontvangen belastinggeld van 2013 gaat gebruiken om de gemeen...

Lees verder

Visie PvdD op Noordzeekanaalgebied

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag geprobeerd om de Houtrakpolder groen te houden. Hiervoor diende de fractie t...

Lees verder