Amsterdam moet eerlijker bankieren


3 juli 2013

Amsterdam bankiert bij een bank die op belangrijke maatschappelijke thema’s slecht scoort. De Partij voor de Dieren Amsterdam vindt dit onacceptabel en wil dat Amsterdam eerlijker gaat bankieren. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren dient hiertoe vandaag een voorstel in.

Johnas van Lammeren: “Het is belachelijk dat belastinggeld van Amsterdammers onder andere wordt ondergebracht bij een bank die volgens de Eerlijke Bankwijzer slecht scoort op beleid over belasting en corruptie, dierenwelzijn, gezondheid en klimaatverandering, en die ‘twijfelachtig’ scoort op wapenbeleid. Dat kán en moet anders. Banken zoals Triodos en ASN Bank laten zien dat je met geld kunt bijdragen aan de maatschappij door te investeren in bijvoorbeeld een beter milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Amsterdammers moeten ervan op aan kunnen dat hun geld niet door de achterdeur wordt gebruikt om kernwapens en circussen met wilde dieren te steunen. Daarom dienen wij vandaag dit voorstel in.”

[plugin news default "duurzaam"]

[plugin vragen null "duurzaam"]

[plugin moties null "duurzaam"]


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Schoner varen in Amsterdam

De Partij voor de Dieren wil vervoer over de binnenwateren van Amsterdam verduurzamen, zonder daarbij de rekening neer te leg...

Lees verder

Belasting verlagen bij overschot

De Partij voor de Dieren, D66 en CDA willen dat Amsterdam teveel ontvangen belastinggeld van 2013 gaat gebruiken om de gemeen...

Lees verder