Bekend­ma­kingen op locatie tegen onver­wachte veran­de­ringen


11 december 2017

Vergunningaanvragen voor plannen in de ruimte moeten voortaan ook op de locatie zelf worden aangekondigd. De Amsterdamse Partij voor de Dieren wil dit met een initiatiefvoorstel voor elkaar krijgen. Door plannen ook op de plek zelf te melden, moet het voor omwonenden makkelijker te volgen worden wat er verandert in hun omgeving.

Op dit moment moeten Amsterdammers nog zelf per nieuwsbrief of op het internet in de gaten houden of er voor hen relevante vergunningaanvragen zijn. Het is niet eenvoudig om hier je weg in te vinden en de aanvragen goed te volgen. Buurtbewoners komen vaak te laat achter plannen en kunnen dan geen bezwaar meer maken. PvdD-raadslid Johnas van Lammeren wil met zijn voorstel bereiken dat Amsterdammers eerder op de hoogte zijn van ruimtelijke ingrepen zoals bomenkap, herinrichting van een straat of de bouw van een hotel. Dat het model in de praktijk goed werkt is te zien in Frankrijk, waar vergunningen ook op een bord op de locatie worden gepubliceerd.

De Partij voor de Dieren ziet nu nog vaak dat mensen compleet verrast worden door ingrepen in de omgeving. Johnas van Lammeren: “We worden regelmatig gebeld door Amsterdammers die overvallen worden wanneer er bijvoorbeeld bomen gekapt worden, vaak op het moment dat de zaag al in de boom zit. Door vooraf simpelweg een bord te plaatsen met de nodige informatie en inspraakmogelijkheden worden plannen zichtbaar en duidelijk voor iedereen.”

Gerelateerd nieuws

Amsterdam sluit zich aan bij statiegeldalliantie

Op initiatief van de Partij voor de Dieren sluit de gemeente Amsterdam zich aan bij de statiegeldalliantie. De statiegeldalli...

Lees verder

Amsterdamse gemeenteraad verbiedt weerhaken

Er komt een verbod op het gebruiken van weerhaken en meervoudige haken bij hengelen in Amsterdamse wateren. Tijdens het debat...

Lees verder