Bouwen aan groen van de stad


4 april 2012

Het nieuwste plan van de Partij voor de Dieren Amsterdam moet Amsterdam groener maken. De wens om de stad te ontwikkelen zal als het aan de Partij voor de Dieren ligt vanaf vandaag geen negatieve invloed meer hebben op de natuur. Dat staat in een voorstel dat de partij vandaag indiende tijdens de commissievergadering Bouwen, Wonen en Klimaat.

Want natuur is belangrijk voor Amsterdam. Niet alleen voor de burgers, maar ook voor de dieren en voor het vestigingsklimaat van de stad. De waarde van het groen is door de gemeente erkend. Al in 1996 is het gemeentelijke groen onder de verzamelnaam Hoofdgroenstructuur (HGS) vastgelegd in het structuurplan voor Amsterdam. De HGS markeert het minimaal benodigde groen dat in Amsterdam geborgd moet blijven.

“De HGS heeft een zeer belangrijke functie voor mensen, dieren en milieu in en om de stad en deze mag daarom niet in oppervlak of kwaliteit afnemen”, aldus Johnas van Lammeren, raadslid van de Partij voor de Dieren.

Om de HGS te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen is er een commissie in het leven geroepen die alle nieuwe bouwplannen die in de HGS worden gepland, toetst. Wanneer deze commissie een negatief advies geeft over de nieuwe plannen, kan het college en vervolgens de gemeenteraad beslissen om toch, tegen het advies van de commissie in, in te stemmen met de bouwplannen.

In de praktijk blijkt dat nieuwe ontwikkelingsplannen vaak goedkeuring krijgen van het college, ondanks het negatieve advies. Vaak stemt de gemeenteraad dan ook in met zulke plannen. Wanneer de raad besluit om een bouwplan in de HGS het groene licht te geven, kan ze besluiten dat er gecompenseerd moet worden. Maar dit is niet verplicht. Deze gang van zaken heeft ertoe geleid dat de natuur altijd het onderspit delft, getuige de gestage afname van het groen.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat het groen in de stad optimaal wordt bewaakt. Daarom vindt zij dat wanneer de gemeenteraad tegen het advies van de commissie toch instemt met het uitvoeren van plannen in de HGS, er door middel van een compensatieregeling altijd voor moet worden gezorgd dat het groen van de stad niet alleen beschermd, maar ook verbeterd wordt.

“Zo kunnen bouwplannen in de HGS, ondanks de negatieve invloed die ze sec op het groen hebben, toch bijdragen aan een groener Amsterdam” vertelt Johnas van Lammeren.“Daarom stellen wij voor om een beleidskader op te stellen waarin de HGS kwalitatief en kwantitatief wordt uitgebreid, om er zo voor te zorgen dat bouwen in het rood (al bebouwd gebied) aantrekkelijker is dan bouwen in het groen. Met deze minimale compensatie regeling verhogen we de barrière om in het groen te bouwen.”

[plugin news default "hgs"]

[plugin vragen gemeente "hgs"]

[plugin moties gemeente "hgs"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Gratis uien af te halen in de strijd tegen voedselverspilling

Vanaf morgen worden er een kwart miljoen (250 000 kg) uien voor de Mediamatic Fabriek op Oostenburgereilend gelost. U kunt ze...

Lees verder

Amsterdamse Bos

De Amsterdamse gemeenteraad sprak woensdagavond op verzoek van de Partij voor de Dieren over het Bosplan, de toekomstvisie va...

Lees verder