Amsterdam wil centrale chip­re­gi­stratie


15 februari 2016

De Amsterdamse wethouder dierenwelzijn gaat bij het Rijk pleiten voor een centrale chipregistratie. De gemeente Amsterdam heeft na lang aandringen van de Partij voor de Dieren een beleid dat aanmoedigt om honden en katten te chippen. Er zijn wel regelmatig problemen omdat chips niet altijd geregistreerd zijn. Op verzoek van raadslid Johnas van Lammeren gaat de wethouder problemen met betrekking tot registratie aankaarten bij het Rijk.

De Partij voor de Dieren Amsterdam vindt dat de registratie van gechipte dieren verbeterd moet worden. Raadslid Johnas van Lammeren: “De Partij voor de Dieren is erg te spreken over het chipbeleid van Amsterdam, maar er zijn problemen in de praktijk. De registratie gaat niet altijd goed, door verschillende databanken en onduidelijkheid bij huisdiereigenaren. Asielen kunnen dieren niet herkennen als de chip niet goed is geregistreerd, bovendien kunnen kwaadwillende mensen hier misbruik van maken.”

Alle honden en katten die met de Amsterdamse dierenwelzijnsketen in aanraking komen worden gechipt. Ook in de nieuwe regeling waarin minima tegemoet gekomen worden in hun dierenartskosten, neemt de gemeente de kosten voor de chip op zich. Na plaatsing van de chip moeten de gegevens door de eigenaar zelf bij een databank geregistreerd worden, en ook na een verhuizing dient de huisdiereigenaar zelf de gegevens aan te passen. Dit kan fout gaan en daar komt nog bij dat er verschillende databanken voor chipregistratie zijn. De wethouder heeft toegezegd om de huidige problemen die er zijn bij de chipregistratie bij het ministerie aan te kaarten.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Amsterdam protesteert tegen 130 op A2

Amsterdam spreekt zich uit tegen het verhogen van de maximumsnelheid op de A2. De gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel m...

Lees verder

Amsterdams verzet tegen ecocide

Bedrijven en overheden die op grote schaal ecocide plegen, ofwel het milieu vernietigen door bijvoorbeeld massale ontbossing ...

Lees verder