Amster­dammers betalen mee aan onver­doofd slachten


18 november 2010

Amsterdammers betalen ongewild mee aan onverdoofd ritueel slachten. Dit blijkt uit de begroting van de gemeente Amsterdam. Zo wordt de Koosjere eettafel voor een bedrag van rond de 50.000 euro gesubsidieerd. “Een vreemde zaak dat Amsterdam dit soort stichtingen subsidieert, en dat Amsterdammers dus meebetalen aan onverdoofd ritueel slachten” aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam. “ Zeker gezien Amsterdam moet bezuinigen en er wederom is aangetoond dat de onverdoofde rituele slacht en dus ook de koosjere slacht een dier onnodig laat lijden.”


Gisteren werd een film gepresenteerd van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation. In de film worden o.a. undercover opnamen van onverdoofd ritueel slachten in Nederland getoond, becommentarieerd door internationale toonaangevende wetenschappers op dit gebied. Daarbij heeft o.a. de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) vastgesteld dat dieren onaanvaardbaar lijden tijdens de onverdoofde slacht.


“Het is al onvoorstelbaar dat in Nederland onverdoofd ritueel slachten nog steeds mogelijks is, terwijl landen als Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland het allang hebben verboden. Maar het is al helemaal niet te bevatten dat alle Amsterdammers meebetalen aan dit soort dierenleed”, aldus Johnas van Lammeren.


De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft een motie ingediend, waarin zij verzoekt de subsidie voor de Koosjere eettafel stop te zetten, en dit geld (rond de 50 duizend euro) te stoppen in het opstarten van een publiekscampagne ter bevordering van een vleesloze en visloze dag in Amsterdam. Dit in navolging van andere grote steden. De motie zal in de begrotingbespreking in december aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

[plugin news default "onverdoofd"]

[plugin vragen null "onverdoofd"]

[plugin moties null "onverdoofd"]

Gerelateerd nieuws

Bezuinigingen? Investeer in het Amsterdamse Bos 2.0

De Begroting van Gemeente Amsterdam staat dit jaar in het teken van bezuinigingen. De Partij voor de Dieren vindt dat de cris...

Lees verder

Stem Johnas: Sexy vleesvervanger op de wallen

Afgelopen vrijdag heeft Johnas van Lammeren, raadslid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam, zichzel...

Lees verder