Amsterdam protes­teert tegen 130 op A2


11 februari 2016

Amsterdam spreekt zich uit tegen het verhogen van de maximumsnelheid op de A2. De gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel met deze strekking aangenomen. Het voorstel, afkomstig van de Partij voor de Dieren, stelt dat Amsterdam bezwaar tegen een snelheidsverhoging moet maken. Een mogelijke tijdwinst van twee minuten weegt niet op tegen alle negatieve gevolgen die met de verhoging gepaard gaan.

PvdD-leider Johnas van Lammeren “Bij de verbreding van de A2 is afgesproken dat 100 de maximumsnelheid zou blijven. Het plan om de snelheid op de A2 te verhogen is oneerlijk, onverantwoord en ongezond. De leefomgeving, verkeersveiligheid en gezondheid van omwonenden zijn belangrijker dan een te verwaarlozen tijdwinst.” Daarbij achten onderzoekers van het RIVM en TNO de kans groot dat de Europese norm voor luchtkwaliteit wordt overschreden door de 130-plannen.

Verzet tegen 130
Verkeersminister Schultz wil dat er tussen Utrecht en Amsterdam overal 130 km per uur gereden mag worden. Dit plan heeft negatieve gevolgen en stuit op veel bezwaren bij omliggende gemeenten en omwonenden. Berekeningen wijzen erop dat het personenverkeer zo'n 46 procent meer stikstofdioxide (NO2) per kilometer uitstoot door de snelheidsverhoging. Verschillende gemeenten zijn al verwikkeld in een juridische strijd tegen 130 op de A2. Amsterdam sluit zich nu aan bij het verzet tegen 130 op de A2.

Onwenselijk
De gemeente Amsterdam geeft met het aannemen van het PvdD-voorstel het signaal af dat een verhoging van de maximumsnelheid onwenselijk is vanwege negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. En zal dan ook bezwaar aantekenen tegen het ontwerpverkeersbesluit voor de verhoging tussen Vinkeveen en Holendrecht in de avond en nacht.

Gerelateerd nieuws

Behoud zwembad voor kinderen met beperking

Ondanks eerdere toezeggingen blijkt dat waarschijnlijk niet alle AGO-bezoekers terecht kunnen bij andere zwembaden. Opnieuw z...

Lees verder

Amsterdam wil centrale chipregistratie

De Amsterdamse wethouder dierenwelzijn gaat bij het Rijk pleiten voor een centrale chipregistratie. De gemeente Amsterdam hee...

Lees verder