Schoner varen in Amsterdam


28 juni 2013

De Partij voor de Dieren wil vervoer over de binnenwateren van Amsterdam verduurzamen, zonder daarbij de rekening neer te leggen bij de particulieren. Het college wil de rondvaartboten hun gang laten gaan, en alleen strenge eisen neerleggen bij particulieren. Daarom presenteert de Amsterdamse fractie een eigen zienswijze met daarin onder andere de introductie van een milieuzone voor rondvaartboten. Johnas van Lammeren: "De Amsterdamse lucht is vuil. De stad moet keihard gaan werken aan schone lucht. Dat begint met het aan banden leggen van grote uitstoters."

In de nieuwe Nota Varen torpedeert het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders de waterfiets, en legt het de verplichting tot elektrisch varen vooral bij de particulieren neer. Daarnaast zou de waterfiets in het centrum niet meer verhuurd mogen worden. Johnas van Lammeren: "Het is vreemd dat het college wil dat alle particulieren in 2020 elektrisch varen, maar dat de grote vervuilers, de rondvaartboten, tot zeker 2040 met diesel mogen blijven rondvaren. Rondvaartboten kunnen voor grote overlast bij bewoners zorgen, zij zijn het meeste op het water. Dat is de wereld op zijn kop.”

Verder heeft het college geen plan uitgewerkt hoe al die particulieren boten hun accu’s moeten laden. Er liggen 10.000 boten in Amsterdam maar het ontbreekt nog aan laadpunten.

De Partij voor de Dieren stelt in de zienswijze een aantal maatregelen voor, zoals meer tijd voor de particulieren om te verschonen, de rondvaartbranche al vanaf 2020 geheel uitstootvrij maken, waterfietsen behouden, en vanaf 2015 in het weekend alleen 100% uitstootvrije rondvaartboten in het vaarseizoen.

Gerelateerd nieuws

Kom in actie tegen onkruidgif Roundup!

In Amsterdam Zuid wordt momenteel onkruid bestreden met het landbouwgif Roundup. De Partij voor de Dieren probeert al jaren d...

Lees verder

Amsterdam moet eerlijker bankieren

Amsterdam bankiert bij een bank die op belangrijke maatschappelijke thema’s slecht scoort. De Partij voor de Dieren Amsterda...

Lees verder