Amsterdam: met mes en vork de klimaat­crisis te lijf


16 september 2020

De Partij voor de Dieren wil dat Amsterdam een leidende rol pakt in het klimaatbestendig maken van het voedselaanbod in de hoofdstad. Raadslid Anke Bakker dient woensdag 16 september een drie-puntenplan in om Amsterdammers en bezoekers van de stad vaker te laten kiezen voor gezonde, plantaardige voeding en minder vaak voor vlees, vis en zuivel.

Raadslid Anke Bakker: “De impact van voedsel op de klimaat- en ecologische crisis is groot, maar oplossingen zijn er ook. Als we de helft minder vlees eten kunnen we de biodiversiteit redden volgens wetenschappers. Toch heeft de gemeente hiervoor nog altijd geen actieplan. Ik roep het college van Amsterdam daarom op om een voortrekkersrol op zich te nemen. In mijn initiatiefvoorstel staat een drie-puntenplan met concrete maatregelen die zo uitgevoerd kunnen worden.”

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren wil dat het makkelijker wordt om plantaardig te eten in Amsterdam door beleid te maken langs drie sporen. Als eerste het stimuleren van horeca- en andere ondernemers om een groter plantaardig voedselaanbod aan te bieden. Als tweede het verleiden van Amsterdammers en bezoekers om vaker voor plantaardig en minder vaak voor dierlijk eten te kiezen. En tot slot de gemeentelijke inzet om het voedselsysteem te veranderen via lobby en samenwerking.

Per actiepunt stelt de partij een omvangrijk pakket aan concrete maatregelen voor waar de gemeente direct mee aan de slag kan gaan. Zo zouden door Amsterdam gesubsidieerde instellingen altijd een volwaardige plantaardige maaltijdoptie moeten aanbieden en wordt er voorgesteld om hiertoe ook de samenwerking aan te gaan met hotels, musea en ziekenhuizen. De stad kan zich laten horen voor het afschaffen van de Europese subsidies voor schoolmelk. En de partij wil dat reclames voor vlees, zuivel en vis in de openbare ruimte verminderd wordt door restricties in reclameovereenkomsten.

Klimaatbestendige voeding
Vlees, vis en zuivelproducten hebben een grote impact op het milieu: ze gaan gepaard met flinke uitstoot van broeikasgassen en brengen ontbossing en watervervuiling met zich mee. De gemeenteraad erkende onlangs dat we ons wereldwijd in een klimaat- en ecologische crisis bevinden, maar in de voedselstrategie van de stad beperkt het verminderen van de consumptie van dierlijk eten zich tot mooie woorden. Dit terwijl we in 2018 in Nederland voor het eerst in jaren meer vlees zijn gaan eten dan daarvoor. Het is nu de hoogste tijd om lokaal door te pakken en te werken aan een klimaatbestendig voedselaanbod.

Lees hier het: initiatiefvoorstel 'Amsterdam gaat met mes en vork de klimaatcrisis te lijf'

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren zwaar ontstemd over uitstel vuurwerkverbod in Amsterdam

‘De burgemeester schuift het uitvoeren van het vuurwerkverbod af op corona om het gebrek aan handhaving te maskeren. Het heef...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt spoeddebat aan over milieuvergunning AEB

De Partij voor de Dieren vraagt een spoeddebat aan over de nieuwe problemen bij het AEB. De milieuvergunning van de omstreden...

Lees verder