Actu­a­liteit over bont


18 januari 2013

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren heeft deze week een actualiteit ingediend over de wijze van uitvoering van een aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren, PvdA en SP. Het amendement, waardoor bont is opgenomen als weigeringsgrond in de subsidieverordening, wordt volgens de Partij voor de Dieren niet juist uitgevoerd.

Op 19 december 2012 is de Algemene subsidieverordening Amsterdam (ASA) 2012 vastgesteld. Deze subsidieverordening behoort vanaf 1 januari 2013 voor stad en stadsdelen te gelden. Tijdens de bespreking over de ASA is een amendement van de Heer van Lammeren van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door PvdA en SP aangaande het opnemen van bont als weigeringsgrond in de ASA aangenomen. Dit zou moeten betekenen dat subsidies vanaf 2013 geweigerd kunnen worden wanneer gebruik van en/of verkoop van bont(kragen) in kleding onderdeel is van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

Tijdens de commissie vergadering van 17 januari jongstleden kwam echter naar voren dat de wethouder het amendement pas in het najaar van 2013 in uitvoering wil laten gaan. Op de website van de gemeente Amsterdam is het amendement al verwerkt in de subsidieverordening. Komende commissie vergadering (7/2/2013) zal de actualiteit waarschijnlijk worden behandeld.

Meer over bont in ons dossier Bont

[plugin news default "bont"]

[plugin vragen null "bont"]

[plugin moties null "bont"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Voedselvisie in aantocht

Amsterdam krijgt nog voor de zomer een Voedselvisie. Dat zegde wethouder Ossel deze week toe aan de raadscommissie Bouwen, Wo...

Lees verder

Bontauto toont beelden van de bontindustrie

Vanavond gaat fractievoorzitter Johnas van Lammeren wederom rijden met de bontauto van de Partij voor de Dieren. De auto zal ...

Lees verder