Fractie Amsterdam plant bomen op bomen­plantdag


11 maart 2013

Afgelopen zondag heeft de Partij voor de Dieren met 400 vrijwilligers een bos aangeplant in de gemeente Haarlemmermeer. De plantactie was onderdeel van de campagne Groeiend Verzet, gericht tegen de rigoureuze bezuinigingen op de natuur. De Partij voor de Dieren heeft in totaal 5.000 bomen en struiken geplant. Het bos gaat een groene verbindingszone vormen tussen het duingebied en het Groene Hart. Ook de fractie Amsterdam en diverse Amsterdamse partijleden waren aanwezig met laarzen & scheppen![plugin news default "bomen"]

[plugin vragen null "bomen"]

[plugin moties null "bomen"]