Geld tekort? Offer maar weer een stukje natuur op!


24 september 2010

De afgelopen tijd zijn in de Bouw Woning en Klimaat (BWK) Commissie twee stukken besproken, die een sterke overeenkomst vertonen. Het gaat hier enerzijds om de plannen een bungalowpark van Landal Greenparks op het natuurgebied rondom Fort Benoorden Spaarndam te bouwen en anderzijds om de plannen een crematorium bij de Noorderbegraafplaats te bouwen, die in de Hoofdgroenstructuur ligt.

Rondom Fort Benoorden Spaarndam bestaat het plan om 83 bungalows neer te zetten. De verkoop van de grond aan Landal Greenparks zal het Recreatieschap Spaarnwoude flink wat inkomsten opleveren. Het recreatieschap wil graag het oude Fort opknappen en zoekt een manier om dit plan te financieren. Omdat de begroting van het recreatieschap niet sluitend is, wil deze nu de inkomsten vergroten door de verkoop van natuurgebied. Hoewel het plan nog niet goed is uitgewerkt, lijken de motorzagen wel al klaar te staan! Er is veel weerstand tegen het plan, mensen hebben zich georganiseerd om de bouw van het bungalowpark tegen te houden. Het protest krijgt een stem in de Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam, Stichting Natuurwerkgroepen, Dorpsraad Spaarndam, Stichting Krayenhoff en de Vereniging Heksloot. Deze organisaties hebben een alternatief plan opgezet en deze gepresenteerd tijdens de BWK commissie van 15 september. Wethouder Freek Ossel zal binnenkort op werkbezoek naar Fort Benoorden gaan en zich verder in de plannen verdiepen.

Het andere plan gaat over de bouw van een crematorium en bijbehorende gebouwen op de Noorderbegraafplaats in Amsterdam Noord, die in de Hoofdgroenstructuur ligt. Dit plan lijkt op ditzelfde principe te rusten. Men wil namelijk de bestaande verouderder gebouwen op de Noorderbegraafplaats opknappen. Omdat er geen geld klaarligt voor renovatie is men op zoek gegaan naar een mogelijkheid op toch de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen. Zo ontstond het plan om de opbrengsten van een nieuw crematorium de kosten van deze verbouwing te laten dragen. De plannen worden ondersteund door een onderzoek dat aan zou geven dat de Noorderling behoefte heeft aan de mogelijkheid in Noord gecremeerd te kunnen worden. Bij dit onderzoek zijn echter nogal wat vraagtekens te zetten. Bovendien zal een crematorium in Noord voor overcapaciteit in de stad zorgen, waardoor alle Amsterdamse crematoria er financieel op achteruit zullen gaan. Ook de Technische Advies Commissie is vooralsnog tegen het plan, omdat het aangewezen gebied eigenlijk te klein is voor deze uitbreiding. Omwonenden proberen actief de komst van het crematorium tegen te houden, zij zien dit plan helemaal niet zitten! Er is door hen ingesproken tijdens commissievergaderingen in Stadsdeel Noord en de Centrale Stad. Op dit moment is het onderwerp doorgeschoven voor stemming naar de Raadsvergadering 29 september. Wethouder Maarten van Poelgeest liet weten dat het college voor deze bouw- en renovatieplannen is. Hij meent dat er maar ‘een klein beetje teveel’ zal worden gebouwd in de Hoofdgroenstructuur.

Beide plannen lijken te worden bepaald door slecht financieel bestuur: ‘geld tekort? Offer maar weer een stukje natuur op!’ aldus duo-raadslid Lammert van Raan. Onze partij is tegen dit denken op korte termijn ten koste van de natuur, en pleit in beide situaties dan ook voor het voorzorgprincipe: doe geen onomkeerbare dingen in onduidelijke situaties![

[plugin news default "hgs"]

[plugin vragen null "hgs"]

Gerelateerd nieuws

Stadsjagers actief in Amsterdam

Sinds geruime tijd zijn er in Amsterdam en omstreken twee stadsjagers actief. De heren (die zich Meneer Wateetons en Sjoerd M...

Lees verder

Op pad met Partij voor de Dieren Amsterdam

Afgelopen maand was er, zoals elke maand, genoeg te doen voor de Hoofdstad van Nederland. We zijn o.a. op werkbezoek geweest ...

Lees verder