Zonvisie (SOL-ART)


12 juni 2013

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Zonvisie (SOL-ART)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Zonvisie;

Constaterende dat:
- Icoonprojecten onderdeel uitmaken van de promotie van zonnepanelen;
- Icoonprojecten zich uitstekend lenen voor een creatieve benadering;
- De gemeente Amsterdam door het genereren van publiciteit en financiering vanuit het AIF wil helpen om icoonprojecten te realiseren;

Voorts overwegende dat:
- Een kunstwerk nu nog geen onderdeel uitmaakt van voorgestelde icoonprojecten;
- Amsterdam befaamd is om z’n kunstenaarsscene en hoogstaande kunstinstituten;
- Een wedstrijd voor een kunst-icoonproject het thema zonne-energie, duurzaam en kunst met elkaar kan verbinden;
- Een kunst-icoonproject dat zonne-energie opwekt eraan kan bijdragen om Amsterdam internationaal op de kaart te zetten als creatieve duurzame stad;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Op pagina 48 van de Zonvisie, paragraaf Icoonprojecten in de stad, de hieronder staande cursief gedrukte alinea toe te voegen:

De gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door met deze partijen in gesprek te gaan en hen te overtuigen om hun iconische zonproject te ondernemen. Hulp bij het vinden van de benodigde kennis ten aanzien van zonnemarkt, techniek, financiën en regels en subsidiemoge­lijkheden is hier een onderdeel van. Het bieden van financiering vanuit het AIF en het genereren van publiciteit is een andere manier waarop de gemeente ervoor kan zorgen om deze icoon­projecten te realiseren. Een wedstrijd voor een SOL-ART-icoonproject, een kunstwerk dat zonne-energie opwekt, maakt onderdeel uit van het genereren van publiciteit.

Actielijn:

De gemeente gaat enkele grote bedrijven / or­ganisaties in de stad actief benaderen om met hen te bepalen of en onder welke voorwaarden zij bereid zijn om te investeren in een groot­schalig zonne-energie systeem op hun eigen dak.

Daarnaast schrijft de gemeente Amsterdam in de tweede helft van 2013 een ‘Amsterdam SOL-ART- prijs’ uit voor kunstenaars om een kunstwerk te maken dat als icoonproject gaat fungeren voor de promotie van de Zonvisie en zonne-energie in het algemeen. Het kunstwerk gaat zonne-energie opwekken voor de stad en moet uiterlijk eind 2014 gerealiseerd zijn.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66

Tegen

CDA, GroenLinks, PvdA